Adam Leszkiewicz prezesem ZAK

Adam Leszkiewicz prezesem ZAK
Zakłady Azotowe Kędzierzyn mają nowego prezesa.

Od lutego 2011 aż do teraz funkcję prezesa ZAK pełnił Jerzy Marciniak, będący jednocześnie prezesem Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach. Działo się tak, ponieważ spółka z Kędzierzyna – Koźla wchodzi w skład Grupy Azoty Tarnów.

Leszkiewicz od 12 stycznia był już wiceprezesem zarządu i dyrektorem generalnym ZAK. Odpowiadał w firmie m.in. za rozwój i inwestycje w spółce. Wcześniej, bo w latach 2009 – 2011, nowy prezes ZAK piastował funkcję wiceministra skarbu państwa w rządzie PO – PSL. W resorcie kierowanym wtedy przez Aleksandra Grada zajmował się branżowymi prywatyzacjami i nadzorem właścicielskim, m.in. w chemii. Był też członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.

Adam Leszkiewicz ma 43 lata i jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ZAK w pierwszym półroczu 2012 r. osiągnął poziom przychodów na poziomie 1, 17 mld zł, zysku netto zaś 104,5 mln zł. Udział jednostek w przychodach ze sprzedaży to: Jednostka Biznesowa Nawozy 42,8 proc., Jednostka Biznesowa Oxoplast 51,6 proc.

Główna sprzedaż nawozów objęła głównie rynek polski, poza krajem ZAK sprzedawał do Szwecji, Włoch, Niemiec, Francji i Czech. Na europejskim rynku przetwórstwa alkoholi oxo wykorzystano sytuację rynkową zwiększając wolumen sprzedaży i uzyskane przychody w segmencie plastyfikatorów.

Jak zaznaczają przedstawiciele ZAK, rynek chemikaliów w pierwszym półroczu charakteryzował się wzrostowymi tendencjami zarówno po stronie cen surowców, jak też cen wyrobów gotowych. Ceny surowców takich jak propylen, czy benzen osiągnęły w tym czasie historycznie najwyższe wartości. Największym rynkiem sprzedaży pozostał rynek krajowy. Spośród największych rynków zagranicznych, na których ulokowane były największe ilości można wymienić: Włochy, Czechy, Turcję, Niemcy i Francję.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A