Aktualny stan regulacji UE dotyczących branży tworzywowej

PZPTS w uwagach przesłanych do obydwu ministerstw w połowie kwietnia tego roku postuluje zniesienie tej opłaty oraz wprowadzenie obowiązku ewidencji od 3 lipca 2021 r. Po analizie półrocza 2021 należałoby, zdaniem Związku, wprowadzić rozporządzeniem odpowiednie narzędzia począwszy od 3 lipca 2022 r., adekwatne do konkretnego planu ograniczenia zużycia do 2026 r.

Przepisy dotyczące znakowania w ramach dyrektywy SUP

Projekt Wytycznych narzuca też obowiązek oznaczania w widoczny, czytelny i nieusuwalny sposób wyrobów zawierających tworzywa sztuczne, takich jak podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wyroby tytoniowe z filtrami i filtry oraz kubki na napoje. Oznakowanie ma na celu poinformowanie konsumentów o obecności tworzyw sztucznych w produkcie, a także zniechęcenie do wyrzucania odpadu do środowiska. Przepisy dotyczące znakowania opublikowano 18 grudnia ub.r. z wieloma poprawkami w stosunku do pierwotnej wersji roboczej i kilkoma niepraktycznymi rozwiązaniami. 5 marca br. opublikowano sprostowanie z powodu błędów w definicjach językowych.

Wymogi dotyczące oznaczania (drukowanego lub wytłoczonego/grawerowanego) będą miały zastosowanie do kubków na napoje i chusteczek nawilżanych od lipca 2021 r. Oznakowanie można również nanosić za pomocą naklejek do lipca 2022 r. Obowiązek oznaczania nie obejmuje jednak produktów już wprowadzonych na rynek. W celu dalszej dystrybucji wystarczy po raz pierwszy wprowadzić produkt na rynek krajowy przed lipcem 2021 r., aby umożliwić jego obrót w odpowiednim państwie. Mimo że oba akty zostały opublikowane, Komisja Europejska i państwa członkowskie nadal dyskutują o oznakowaniu i jego konstrukcji.

Circular Plastics Alliance

Inicjatywa Circular Plastics Alliance została powołana 11 grudnia 2018 r. pod patronatem Komisji Europejskiej. Sojusz skupia publicznych i prywatnych interesariuszy z łańcucha wartości tworzyw sztucznych, wśród których są przedstawiciele przemysłu, tacy jak wprowadzający towary w opakowaniach na rynek, recyklerzy, producenci surowców czy przedstawiciele podmiotów zbierających odpady i sortowni.

20 września 2019 r. sojusz Circular Plastics Alliance przyjął deklarację dotyczącą zwiększenia ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w Europie. Deklaracja stanowi, że do 2025 r. 10 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu znajdzie się w nowych wyrobach z tworzyw sztucznych wyprodukowanych na terenie UE. Jak przypomina Robert Szyman, cel ten wymaga realizacji takich działań, jak inwestycje w różne technologie recyklingu włączając recykling chemiczny, wprowadzenie skutecznej selekcji odpadów z tworzyw sztucznych w całej UE czy zwiększenie przydatności do recyklingu produktów z tworzyw sztucznych (ekoprojektowanie). Niezbędna jest również poprawa sortowania odpadów tworzyw sztucznych. To wymaga inwestycji w R&D i infrastrukturę zarządzania odpadami, a także odpowiedniego sortowania opakowań wielowarstwowych i elastycznych, np. folii. 

W związku z powyższymi wyzwaniami, w ramach Circular Plastics Alliance powołano grupy robocze w celu zniesienia poszczególnych barier na drodze do osiągnięcia 10 mln ton wykorzystania recyklatów. Grupy te zajmują się pięcioma tematami, które uznano za priorytetowe: zbieraniem i sortowaniem odpadów z tworzyw sztucznych, projektowaniem produktów pod kątem recyklingu, zawartością tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produktach, badaniami i rozwojem oraz inwestycjami, w tym recyklingiem chemicznym, monitorowaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu sprzedawanych w UE.

Osiągnięcie zakładanego poziomu użycia recyklatów w nowych wyrobach nie zależy jednak tylko od interesariuszy CPA. Szczególnym problemem może być osiągnięcie tego celu w zakresie pakowania żywności. Zgodnie z wymogiem EFSA, 95% materiału użytego w tworzywie pochodzącym z recyklingu zatwierdzonym do kontaktu z żywnością musi pochodzić ze źródła mającego kontakt z żywnością. Ale, jak wskazują eksperci ICIS, w przypadku opakowań do żywności brakuje wystarczających ilości odpowiednich jakościowo strumieni odpadów.

Zdaniem CPA, aby skutecznie zwiększyć poziomy recyklatu w opakowaniach należy przede wszystkim usprawnić system zbiórki i selekcji odpadów w celu uzyskania jak najczystszych strumieni odpadów. Aby uzyskiwać surowiec najwyższej jakości trzeba rozwijać technologie recyklingu mechanicznego i chemicznego. Istotna jest również harmonizacja istniejących systemów certyfikacji przetwórców materiałów polimerowych w Europie. 

[1] https://www.recycling-magazine.com/2020/07/27/eu-plastic-tax-a-danger-for-eu-single-market-recovery/

[2] https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5182764,Podatek-od-plastiku-od-2021-r-Ile-wynosi-i-kto-placi.html

[3] Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce: https://www.nik.gov.pl/plik/id,23272,vp,25980.pdf

Wioletta Borzycka
Wioletta Borzycka
*.55.137.41

Wysłany: 2021-07-20 03:34:47

Dyrektywa UE jasno określiła opłatę podatku. Dotyczy opakowań trudno przetwarzanych to znaczy połączonych z różnych materiałów. Kubki wykonane z polipropylenu i polistyrenu wykonane są ze 100% surowca łatwo przetwarzanego.Wyzwanie trzeba skierować do projektantów opakowań, musi być określony kolor i materiał dla poszczególnych artykułów. Dla celów spożywczych,owocowo-warzywnych, tylko PP i PS. Za dużo produkuje się PET, a przecież to jest produkt gazowy, nie łatwy do recyklingu nie sprzyja dla środowiska.Ktoś miał na celu zagospodarowanie odpadu po napojach, a skutkiem jest wzrost produkcji PET.w oryginale.