Aktywne wsparcie dla recyklingu PET i systemu kaucyjnego

Zasadniczo wszystkie belownice lepiej lub gorzej radzą sobie ze zgniataniem takiego tworzywa jak PET. Niektóre jednak posiadają rozwiązania znacznie ułatwiające ten proces i sprawiające, że jest on bardziej efektywny. Specjalnie do zgniatania butelek PET zaprojektowana została np. belownica pionowa HSM V-Press 860 E.  Umożliwia ona zarówno zgniatanie butelek zebranych w workach, jak i zasypywanych luzem. Cechą charakterystyczną tej prasy decydującą o jej efektywności są specjalne pręty, wsuwane hydraulicznie do komory prasowania przed podniesieniem płyty prasującej, co zapobiega rozprężaniu znajdującego się tam materiału. Ogranicza to jednocześnie ilość cykli napełniania prasy koniecznych do otrzymania gotowej beli, a przez to również zaangażowanie personelu obsługi.

Z myślą o systemie kaucyjnym i jego wdrażaniu w dużych placówkach sieciowych powstała nowa wersja outdoor automatycznej belownicy kanałowej HSM VK 4812 P również predystynowanej do zgniatania butelek PET. Skrócony tył tej prasy umożliwia wstawienie jej do doku załadowczego.

Belownica jest napełniana z wnętrza magazynu, natomiast cały proces prasowania materiału przebiega już na zewnątrz hali i nie wymaga zadaszenia. Dzięki temu z powodzeniem może zastąpić prasę stacjonarną z dołączanymi kontenerami lub prasokontener i stać się najefektywniejszą alternatywą.

hsm-vk-4812p

Innym rozwiązaniem, tym razem skierowanym głównie do producentów napojów, jest urządzenie HSM PET FluidEx 600 umożliwiające szybkie i niezawodne opróżnianie butelek PET, opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak i puszek z zawartością płynną. Pełne butelki PET, kartony lub puszki z napojami, które zostały napełnione lub oznakowane w sposób nieprawidłowy albo dla których minął termin ich przydatności do spożycia, nie mogą być wprowadzane do obrotu handlowego. I tu właśnie z pomocą przychodzi HSM PET FluidEx. Maszyna w jednym cyklu pracy oddziela płynną zawartość od opakowania, dzięki czemu poszczególne komponenty mogą zostać poddane dalszemu recyklingowi. Butelki i kartony z napojami wrzucane są ręcznie do leja załadowczego, choć technicznie możliwe jest również dostosowanie do załadunku automatycznego za pomocą wywrotnicy lub przenośnika taśmowego. Dopracowana konstrukcja oparta na dwóch wałkach pozwala na niezawodne wprowadzenie materiału do mechanizmu tnącego i perforację opakowania, co powoduje wydostanie się cieczy na zewnątrz i gwarantuje prawie całkowite opróżnienie opakowania. W tym momencie następuje rozdział: ciecz jest odprowadzana za pomocą węża lub pompy i gromadzona w zewnętrznym pojemniku zbiorczym, oddzielone opakowania są natomiast w dalszym ciągu odwadnianie i zagęszczane za pomocą ślimaka. Mechanizm tnący HSM FluidEx został wykonany ze specjalnie hartowanej stali, a elementy obudowy maszyny ze stali nierdzewnej, dzięki czemu agresywne płyny nie stwarzają problemów. Całe urządzenie jest niewrażliwe na uszkodzenia, wytrzymałe i trwałe. Boczne otwory do czyszczenia oraz odchylany lej wylotowy umożliwiają łatwą konserwację i czyszczenie.

hsm-pet-fluidex-600-p6-jpg-600x600

Na świecie jest produkowanych obecnie około 350 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie. Jest to około dziesięć razy więcej niż 50 lat temu. Ten wzrost powinien się przekładać również na wzrost poziomu recyklingu oraz zastosowania ulepszonych systemów ponownego wykorzystania odpadów. Według danych Unii Europejskiej ponad 80% odpadów w oceanach to tworzywa sztuczne mające szkodliwy wpływ na zwierzęta i środowisko naturalne.  W świetle tych danych recykling zużytych butelek PET jest dziś potrzebny bardziej niż kiedykolwiek.