Aktywne wsparcie dla recyklingu PET i systemu kaucyjnego

Aktywne wsparcie dla recyklingu…

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań umożliwiających do 2025 roku selektywną zbiórkę 77% wszystkich butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, a do 2029 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 90%. Osiągnięcie takiego poziomu ma zagwarantować m.in. system depozytowo-kaucyjny.

Prace nad wprowadzeniem takiego systemu w Polsce trwają już od dłuższego czasu i wg planu ma on być sukcesywnie wdrażany w życie już od roku 2023. Jak do tej pory proponowane rozwiązania budzą w środowiskach związanych z gospodarowaniem odpadami sporo kontrowersji. Dotyczy to zarówno samorządów obawiających się o osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu z powodu zmniejszenia strumienia odpadów zbieranych selektywnie, jak również zarządzających instalacjami przetwarzania odpadów, którzy stawiają pod znakiem zapytania ich zakładaną rentowność.

Warto też przypomnieć, że od 2025 roku butelki PET muszą zawierać co najmniej 25%, a od 2030 roku 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Niezmieszany PET staje się więc cennym towarem i wartościowym surowcem w obiegu recyklingowym.

HSM od wielu lat aktywnie wspiera recykling PET i dzięki posiadanemu know-how z branży technologii ochrony środowiska opracowuje indywidualne rozwiązania dla wszelkich aspektów związanych z zagospodarowywaniem tego typu odpadów.

Do szerokiego portfolio produktów HSM w tym zakresie należą:

  • crushery i kombinacje crusherów z belownicami dla selektywnej zbiórki PET
  • pionowe, poziome i kanałowe belownice z przeznaczeniem dla PET
  • maszyny do opróżniania butelek PET z płynnej zawartości
  • perforatory dla PET
  • brykieciarki do całkowicie zautomatyzowanego prasowania butelek PET

Kombinacja HSM PET CP 4988 stanowiąca połączenie crushera PET i belownicy może w wymierny sposób wspierać placówki, które wdrożą system kaucyjny dla butelek PET. Urządzenie to umożliwia redukcję objętości pustych butelek PET o 90 %. W kolejnych etapach następuje perforacja i miażdżenie butelek przez wałki crushera, a następnie ich belowanie w prasie o sile zgniotu 11 ton. Puste butelki PET są podawane do crushera przez duży otwór wlotowy ręcznie, choć technicznie możliwe jest również napełnianie automatyczne. Szerokość robocza wynosi 490 mm i wysokość napełniania to ok. 1500 mm zapewniają wygodną pracę. Wałek dozujący z kilkoma łopatkami zapewnia niezawodne wciągnięcie butelek PET do mechanizmu tnącego crushera. System zgarniający usuwa natomiast zmiażdżone butelki z wałków. System odwadniający w sposób kontrolowany odprowadza resztki cieczy jeszcze przed rozpoczęciem sterowanego fotokomórką procesu belowania. Uzyskane bele materiału o wadze do 100 kg, przekroju 500 x 500 mm i długości do 1200 mm są wiązane ręcznie taśmą poliestrową.

hsm-et-cp-4988


Urządzenie jest niewrażliwe na uszkodzenia, wytrzymałe i łatwe w obsłudze za pomocą klawiatury membranowej. W ciągu jednej godziny możliwe jest przetworzenie do 4000 butelek PET (1-litrowych). Dodatkową zaletą tej kombinacji istotną z punktu widzenia systemu kaucyjnego jest nieodwracalne zniszczenie butelek PET. W ofercie firmy dostępny jest również HSM PET-Crusher 1049 SA jako samodzielne urządzenie.