AkzoNobel chce przejąć Tikkurilę

AkzoNobel chce przejąć Tikkurilę…

18 stycznia br. AkzoNobel złożył całościową, niewiążącą propozycję nabycia spółki Tikkurila. Zaproponowane połączenie miałoby doprowadzić do powstania doskonałej platformy do dalszego wzrostu, o lepszych możliwościach obsługi klientów z wykorzystaniem bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, wywodzących się ze wspólnego europejskiego dziedzictwa.

Propozycja obejmuje ofertę publiczną wykupu za gotówkę wszystkich wyemitowanych i nieumorzonych akcji Tikkurili za cenę 31,25 EUR za akcję (''potencjalna oferta''), przy całkowitej wartości kapitału własnego rzędu 1,4 mld EUR. Daje to premię 113% w stosunku do ważonej wolumenem średniej ceny akcji Tikkurili z trzech miesięcy do 17 grudnia 2020 r. oraz przewyższa o 13% aktualną ofertę złożoną 5 stycznia 2021 r.

- Połączenie naszych renomowanych marek i wiodących portfeli zapewniłoby klientom większy wybór innowacyjnych produktów i usług, w tym najbardziej odpowiednich farb i lakierów.- skomentował Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel.

Aby uzyskać urzędowe zgody na połączenie i zagwarantować pewność transakcji Tikkurili i jej akcjonariuszom, AkzoNobel uzgodnił z Hempelem istotne warunki sprzedaży aktywów, w tym działu farb dekoracyjnych AkzoNobel w krajach nordyckich i bałtyckich, która ma zostać sfinalizowana po zamknięciu proponowanej oferty publicznej AkzoNobel przeznaczonej dla Tikkurili.

Nordycka kultura i mocna pozycja Tikkurili w Finlandii zostałyby uwzględnione w przyszłej organizacji. Główne biura i zakłady produkcyjne Tikkurili w Finlandii stałyby się ważnym ośrodkiem połączonej działalności w regionie Morza Bałtyckiego, a zakłady produkcyjne stałyby się miejscem poważnych inwestycji, by zapewnić dalszy wzrost. Pracownicy i menedżerowie skorzystaliby dzięki nowym i ekscytującym możliwościom rozwoju kariery i kwalifikacji, zarówno w Finlandii, jak i podmiotach z innych krajów wchodzących w skład grupy.

AkzoNobel i Tikkurila mają podobne podejście do zrównoważonego rozwoju - jest on integralną częścią działalności producentów - a AkzoNobel jest powszechnie cenionym liderem branży farb i lakierów. Połączenie sił pozwoliłoby wykorzystać kompetencje Tikkurili w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz przyniosłoby rozliczne korzyści wszystkim interesariuszom, w tym lokalnym społecznościom.

- Nasze komplementarne profile geograficznie pozwolą nam stworzyć nadzwyczajną wartość w porównaniu z każdym innym połączeniem, przynosząc nowe możliwości rozwoju naszej firmie i naszym pracownikom. Nasze połączone zdolności w obszarze zaopatrzenia, powiększone zasoby produkcyjne oraz połączone kanały sprzedaży i dystrybucji pozwolą nam wypracować znaczącą wartość. Razem AkzoNobel i Tikkurila czeka ekscytująca przyszłość i ciągły rozwój, dzięki wykorzystaniu ostatnich sprzyjających okoliczności oraz dalszej poprawie wyników, jako globalnego lidera naszej branży - kontynuujeThierry Vanlancker.

Transakcja powinna spowodować wzrost zysku na jedną akcję w 2022 r. i ma zostać sfinansowana z wykorzystaniem istniejących środków pieniężnych i linii kredytowych. AkzoNobel będzie kontynuować swój realizowany obecnie program odkupu akcji o wartości 300 mln EUR i utrzymuje docelowy wskaźnik dźwigni 1-2x dług netto/EBITDA.


Czytaj więcej:
Rynek 1096
Farby 49