Alpla rozbudowuje zakład recyklingu PET w Polsce

Alpla rozbudowuje zakład recyklingu…

W maju br. ma zostać uruchomiona nowa linia wytłaczania rPET w zakładzie PET Recycling Team w Radomsku. W rezultacie wydajność produkcji rPET w tej fabryce wzrośnie z 15 000 do 30 000 ton rocznie. Georg Lässer, dyrektor ds. recyklingu w Alpla, przybliża szczegóły tego rozwoju.

"Kluczowym celem jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu do 2025 r.” Każdy, kto śledzi konta firmy Alpla na profilach społecznościowych, przeczytał lub usłyszał to zdanie przynajmniej kilka razy. Pod koniec 2018 r. podpisaliśmy globalne zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi - w ramach inicjatywy Fundacji Ellen MacArthur - która między innymi zobowiązuje nas do zainwestowania łącznie 50 milionów euro w realizację tego celu.

Poważnie podchodzimy do tego zobowiązania i zainicjowaliśmy kilka międzynarodowych projektów, takich jak np. budowa zakładu recyklingu w Tajlandii. Inwestujemy również w rozbudowę i ulepszenie naszych istniejących zakładów recyklingu. Naszym celem jest przetworzenie jeszcze większej ilości materiału pochodzącego z recyklingu w cyklu "od butelki do butelki" i uczynienie procesów produkcyjnych w naszych jednostkach bardziej zrównoważonymi dzięki modernizacji.

Nowa linia do wytłaczania w Polsce

Na początku maja w naszym zakładzie recyklingu PET w Radomsku uruchomiona zostanie druga linia do wytłaczania rPET. 90 pracowników  PET Recycling Team w Radomsku będzie produkować tam rocznie 30 000 ton płatków z materiału pokonsumpcyjnego. Do tej pory wydajność wynosiła 15 000 ton rocznie w celu wyprodukowania materiału przemiałowego.

W rezultacie podwajamy wydajność wysokiej jakości rPET, który można następnie wprowadzić z powrotem do obiegu. Cały materiał wejściowy pochodzi z Europy, tj. z Polski i krajów sąsiednich. Sam nowy system wytłaczania został dostarczony przez austriacką firmę Starlinger, której najnowocześniejszą technologię recyklingu Alpla stosuje od wielu lat. Hermann Adrigan ze Starlingera podkreśla także ducha partnerstwa: "Alpla jest wieloletnim i ważnym partnerem firmy Starlinger".

alpla
90 pracowników  PET Recycling Team w Radomsku produkuje rocznie 30 000 ton płatków z materiału pokonsumpcyjnego

Zielona energia elektryczna poprawia ślad węglowy

Oprócz samej rozbudowy zakładu w Radomsku, jego dostawy energii zostały całkowicie przestawione na odnawialne źródła energii. Jak obliczyła niezależna firma konsultingowa c7-consult, produkcja jednego kilograma rPET generuje jedynie 0,27 kilograma ekwiwalentu węgla. Jest to osiem razy mniej niż w przypadku produkcji materiału pierwotnego (2,19 kg ekwiwalentu węgla według PlasticsEurope).

Strategia wybiegająca w przyszłość

Jako międzynarodowy producent i producent opakowań z tworzyw sztucznych, Alpla dostrzegła znaczenie recyklingu na wczesnym etapie i nawiązała współpracę w tym kierunku już na początku 2000 roku. Przejęcie austriackiej firmy PET Recycling Team Wöllersdorf w 2010 r. i budowa zakładu recyklingu w Polsce w 2012 r. były kamieniem milowym na drodze do przekształcenia Alpla w specjalistę ds. recyklingu.

Jednak popyt na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu nie zawsze był tak wysoki jak obecnie. Taka sytuacja miała miejsce np. w Polsce, kiedy to w 2013 Alpla otworzyła tu swoją fabrykę. Wtedy konsumenci i klienci nie mieli prawie żadnej świadomości na temat recyklingu zużytych materiałów. Niemniej jednak nasi eksperci zaprojektowali zakład umożliwiający jego szybką modernizację bez gruntownych zmian konstrukcyjnych. Takie podejście się opłaciło.

- Przez lata fabryka w Radomsku działało w trudnych warunkach rynkowych. Obecnie nasz rynek jest gotowy, a dzięki nowej linii mamy silną pozycję, aby wytwarzać wysokiej jakości materiał w sposób jak najbardziej zrównoważony  - wyjaśnia Beata Szynkiewicz, dyrektor handlowy PRT Radomsko.

- Moim zdaniem, używając zielonej energii, robimy logiczny następny krok w naszej strategii. Przekształcamy zużyte materiały w surowce w najbardziej energooszczędny sposób dla przemysłu, pomagając zapewnić funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegając zaśmieceniu, a jednocześnie przyczyniając się do walki ze zmianami klimatu - dodaje Marcin Jabłoński, dyrektor zakładu od 2014 roku.

Georg Lässer, Head of Recycling