Alupol Packaging S.A. coraz ważniejszym podmiotem na rynku opakowaniowym

Kolejnymi produktami koncernu Nestlé w opakowaniach Alupol Packaging S.A. są kawy Nescafé. Grupa zrealizowała m.in. nie tak dawno temu pierwszą partię produkcji w wariancie 3w1 na rynek ukraiński. Dodatkowo od 2010 r. zaopatruje w opakowania zakłady Nestlé w Niemczech i na Słowacji.

Potwierdzeniem starań Alupol Packaging S.A. jeśli idzie o jak najlepszą współpracę z Nestle był fakt, że koncern uznał w 2010 r. polską firmę za najlepszego dostawcę opakowań giętkich do swoich europejskich zakładów. Nestle poddały corocznej ocenie 71 dostawców, wśród których zwycięzca okazał się Alupol Packaging S.A.

Nestlé to jednak nie jedyna międzynarodowa firma zaopatrująca się w Alupol Packaging S.A. Innym znaczącym odbiorca jest bowiem Kraft Foods, z którym obroty kształtują się na niewiele niższym poziomie niż z Nestlé. Kraft jest największym odbiorcą produkowanych przez spółkę laminatów do pakowania kawy.


Poprzez trwające dość długi czas próby i procesy akceptacyjne Alupol Packaging S.A. dopracował się specjalistycznych receptur technologicznych na polietyleny, które pozwoliły mu produkować opakowania do różnych rodzajów kaw i wejść do grona firm obsługujących Kraft. To zaś pozwoliło na dostarczanie opakowań do kawy do większości krajów europejskich. Kawa sprzedawana w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Rosji, krajach nadbałtyckich, Skandynawii i na Ukrainie zapakowana jest już w laminaty z Polski.

Dzięki współpracy z Kraft Foods, obecnym także w branży cukierniczej, udało się Alupolowi poszerzyć sprzedaż o laminaty do pakowania czekoladek. W 2009 r. po pozytywnych próbach Alupol Packaging S.A. stał się dostawcą opakowań na ciastka Prince do zakładu w Belgii i dostarcza tam znaczne ilości laminatów na bazie folii AL.

Oczywiście dużą rolę w wyprodukowaniu wysokiej jakości opakowań odgrywają surowce: folie i granulaty tworzywowe. W tym zakresie Alupol Packaging S.A. kontaktuje się z międzynarodowymi dostawcami m.in. Ineos, SABIC, Dow.

Jeszcze jednym z grona międzynarodowych podmiotów obsługiwanych przez Alupol Packaging S.A. jest Unilever. Sprzedawane są do niego opakowania na część asortymentu z branży koncentratów spożywczych czy herbat, a w 2010 roku wznowiono dostawy opakowań na tłuszcze roślinne oraz rozpoczęto produkcję opakowań na produkty trafiające na rynek niemiecki, np. dla margaryny Rama.

W tej branży Alupol Packaging S.A. stał się również dostawcą do światowe-go koncernu Bunge, właściciela m.in. Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy, Brzegu i Warszawie. Realizuje też niemal pełne zapotrzebowania na laminaty opakowaniowe firmy Van Dijk, głównego konkurenta Unilevera na holenderskim rynku tłuszczowym.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Rynek 831