Analiza europejskiego i polskiego rynku opakowań z tektury falistej

Analiza europejskiego i polskiego…
Rośnie zarówno polski jak i europejski rynek opakowań z tektury falistej. w tej chwili europejska przemysł tego typu produktów jest szacowany na 18 miliardów euro. ta wielkość przekłada się natomiast na 21 milionów ton rocznej produkcji i 39 mld wytwarzanych metrów kwadratowych. Popyt na opakowania faliste jest w największej mierze powodowany takimi czynnikami jak ogólny rozwój ekonomiczny oraz wydajność związaną z ich wytworzeniem.

Walorów opakowań z tektury falistej jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że powstają z biorozkładalnych i ogólnie dostępnych surowców roślinnych. Uważa się, że za sprawą możliwości odzyskiwania i ponownego wykorzystywania włókien do produkcji tektury i papieru tego typu opakowania odegrają w przyszłości jeszcze większą rolę. Zdaniem ekspertów w najbliższych latach może rozwinąć się trend stopniowego przechodzenia od opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych na opakowania papierowe, w tym również z tektury. Dzieje się tak, bo w przypadku wielu opakowań zbiorczych nie ma wystarczającego i skutecznego zamiennika dla tektury. Wszędzie tam, gdzie sięga się po tworzywa sztuczne prędzej czy później powstają kłopoty natury recyklingowej. Dlatego też sektor opakowań papierowych postrzegany jest jako bardziej ekologiczny, a co za tym idzie będzie się w dalszym ciągu intensywnie rozwijał.

Zresztą ten rozwój europejskiego i krajowego rynku można zaobserwować już w tej chwili. Doskonale ten stan odzwierciedlają statystyki. W ubiegłym roku europejski rynek opakowań z tektury falistej wzrósł, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie produkcję liczoną wagowo, o 3,1 proc. Dla porównania w 2005 r. ten wzrost wyniósł zaledwie 0,9 proc.

Sporządzając charakterystykę geograficzną bardzo łatwo zauważyć, że tendencje rozwojowe nie rozkładają się równomiernie. W Europie Zachodniej, czyli głównie państwach „starej Unii Europejskiej” osiągnął on poziom 2,5 proc., dwa lata temu było to minimalne 0,3 proc.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, choć ze zrozumiałych względów nie dorównują jeszcze części zachodniej, wygenerowały wzrost osiągający 7,7 proc. W 2005 r. było to 5,8 proc. Ważne miejsce jeśli chodzi o strukturę rynku w środkowej części kontynentu odgrywa oczywiście Polska.


Statystyka jest dla nas bardzo korzystna. Rok temu zanotowaliśmy bowiem wzrost o 4,7 proc. jeśli chodzi o wagowy przyrost produkcji opakowań z tektury falistej. Jeszcze lepiej było dwa lata temu, kiedy to udało się osiągnąć 9,3 proc. Prognozy wskazują, że bieżący rok zakończymy na poziomie, odpowiadającym wynikom osiągniętym w roku poprzednim.


brak
 

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.

Polska