Analiza europejskiego i polskiego rynku opakowań z tektury falistej


Jeśli chodzi o ocenę kilku ostatnich lat, to szacunki pokazują, że zużycie papieru i tektury wzrosło u nas o 46,6 proc. w porównaniu z początkiem minionej dekady i wynosi niemal4 mln ton. Największy udział w zużyciu łącznym ma papier opakowaniowy - stanowią niemal równo połowę - i papier przeznaczony zastosowań graficznych. Na polskim rynku już w tej chwili widać tendencje, które z powodzeniem obserwuje się w większości państw. Chodzi o dużo większy zakres używania opakowań, cechujących się lekką konstrukcją.

Jak natomiast radzą sobie inne państwa? Dla przykładu Wielka Brytania zanotowała w ub. roku spadek o 1,9 proc. jeśli chodzi o wagowe wytworzenie omawianych opakowań. Z kolei Francja i Włochy mogły się cieszyć z nieznacznego wzrostu na poziomie odpowiednio 0,9 proc. oraz 2,2 proc. Rekordzistą jeśli idzie o wzrost rozwoju była Turcja, która notowała wskaźniki na poziomie 14,3 proc. w 2006 r. i 7,6 proc. w 2005 r.

Silniejszy wzrost na całym europejskim rynku był napędzany przez bardzo dobrą koniunkturę w Niemczech. Tam bowiem znajduje się największy narodowy rynek. Nasi sąsiedzi zanotowali w 2005 r. wagowy wzrost na poziomie 3,1 proc., a w 2006 r. na poziomie 4,8 proc.

Oczywiście, wewnątrz całego europejskiego rynku, tempo wzrostu w różnych jego częściach zmienia się w bardzo poważny sposób. Co zrozumiałe zauważa się zjawisko przenoszenia produkcji do krajów, oczywiście ze wschodniej części kontynentu, w których koszty pracy i wytworzenia produktów są niższe.


Główną cechą omawianego rynku, którą dało się zaobserwować w ciągu dwóch ostatnich lat było niebywałe zapotrzebowanie na opakowania typu RRP. W kilkunastu ostatnich miesiącach zrobiły one wielką furorę.

Czym są RPP?

Chodzi o gotowe opakowanie detaliczne (ang. retail ready packaging). Należą do nich wszystkie rodzaje opakowań gotowych na półkę, łącznie z ekspozycjami promocyjnymi, paletami itp. Bez większego kłopotu można się obecnie doliczyć wielu poważnych sieci detalicznych, funkcjonujących w całej Europie, które wzywają dostawców do dostarczania produktów w opakowaniach gotowych na półkę lub do przygotowania się do takich dostaw.


brak
 

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.

Polska