Drukuj

Analiza europejskiego i polskiego rynku opakowań z tektury falistej


Jeśli chodzi o ocenę kilku ostatnich lat, to szacunki pokazują, że zużycie papieru i tektury wzrosło u nas o 46,6 proc. w porównaniu z początkiem minionej dekady i wynosi niemal4 mln ton. Największy udział w zużyciu łącznym ma papier opakowaniowy - stanowią niemal równo połowę - i papier przeznaczony zastosowań graficznych. Na polskim rynku już w tej chwili widać tendencje, które z powodzeniem obserwuje się w większości państw. Chodzi o dużo większy zakres używania opakowań, cechujących się lekką konstrukcją.

Jak natomiast radzą sobie inne państwa? Dla przykładu Wielka Brytania zanotowała w ub. roku spadek o 1,9 proc. jeśli chodzi o wagowe wytworzenie omawianych opakowań. Z kolei Francja i Włochy mogły się cieszyć z nieznacznego wzrostu na poziomie odpowiednio 0,9 proc. oraz 2,2 proc. Rekordzistą jeśli idzie o wzrost rozwoju była Turcja, która notowała wskaźniki na poziomie 14,3 proc. w 2006 r. i 7,6 proc. w 2005 r.

Silniejszy wzrost na całym europejskim rynku był napędzany przez bardzo dobrą koniunkturę w Niemczech. Tam bowiem znajduje się największy narodowy rynek. Nasi sąsiedzi zanotowali w 2005 r. wagowy wzrost na poziomie 3,1 proc., a w 2006 r. na poziomie 4,8 proc.

Oczywiście, wewnątrz całego europejskiego rynku, tempo wzrostu w różnych jego częściach zmienia się w bardzo poważny sposób. Co zrozumiałe zauważa się zjawisko przenoszenia produkcji do krajów, oczywiście ze wschodniej części kontynentu, w których koszty pracy i wytworzenia produktów są niższe.


Główną cechą omawianego rynku, którą dało się zaobserwować w ciągu dwóch ostatnich lat było niebywałe zapotrzebowanie na opakowania typu RRP. W kilkunastu ostatnich miesiącach zrobiły one wielką furorę.

Czym są RPP?

Chodzi o gotowe opakowanie detaliczne (ang. retail ready packaging). Należą do nich wszystkie rodzaje opakowań gotowych na półkę, łącznie z ekspozycjami promocyjnymi, paletami itp. Bez większego kłopotu można się obecnie doliczyć wielu poważnych sieci detalicznych, funkcjonujących w całej Europie, które wzywają dostawców do dostarczania produktów w opakowaniach gotowych na półkę lub do przygotowania się do takich dostaw.


brak
Biznes Start

Stora Enso Poland

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.