Drukuj

Analiza europejskiego i polskiego rynku opakowań z tektury falistej


Co cechuje opakowania RPP? Przede wszystkim to, że mogą być one bez trudu zmieniane i przekształcane. W odniesieniu do nich nie ma znaczenia ich podstawowa funkcja. Oto bowiem, w razie potrzeby następuje zamiana np. ich pierwotnego znaczenia, jakim była ochrona produktu podczas transportu na zupełnie inne zastosowanie, np. tacę, paletę transportową, albo pudełko, które bez problemu da się ustawić i wyeksponować na sklepowej półce.

Niemniej jednak opakowania typu RPP wymagają od producentów bardziej wyszukanych i wyrafinowanych pomysłów kreacyjnych oraz stosowania nowych technologii jeśli chodzi o cięcie, drukowanie oraz klejenie falistych tektur i kartonów, tak żeby tworzyć bardziej funkcjonalne wersje pudełek i opakowań.

Oczywiście analizując globalny rynek opakowań z tektury falistej nie można pominąć tak ogromnego czynnika, wpływającego na tę branżę jak papier, a przede wszystkim jego cena. Podczas gdy opakowania są generalnie sprzedawane lokalnie, to cena materiału do ich wytworzenia, czyli papieru, podlega już wpływom ogólnoeuropejskim.

Tymczasem od listopada 2005 r. aż do czerwca tego roku ceny materiałów koniecznych do wytwarzania opakowań z tektury falistej wzrosły kilkakrotnie. We wspomnianym czerwcu podskoczyły one o 43 proc. w porównaniu właśnie z listopadem 2005 r. W odpowiedzi na to producenci opakowań kilkakrotnie podnieśli w tym okresie ceny swoich wyrobów, tak żeby pokryć wyższe koszty zakupu materiałów. Całkowite zapotrzebowanie na papier opakowaniowy wynosi dla Europy Zachodniej ok. 22 miliony ton, podczas gdy wschodnia cześć kontynentu, bez uwzględnienia Rosji, potrzebuje trzech milionów ton.

W Polsce, według danych prezentowanych przez Stowarzyszenie Papierników Polskich, w ogólnej produkcji papierniczej, papiery i tektury przeznaczone do celów opakowaniowych i graficznych mają największy udział. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wytwarzanie papierów opakowaniowych wzrosło o kilkadziesiąt procent.


Najbardziej, bo o ponad 75 proc. podskoczyła produkcja papierów do wyrobu tektury falistej. Gorzej jest z tekturą pudełkową, choć poziom jej produkcji w ciągu ostatnich lat zwiększył się prawie o 40 proc. Struktura produkcji papierów opakowaniowych jest następująca: papiery do produkcji tektury falistej - 68,4 proc., workowe i pakowe o gramaturze mniejszej niż 150 g/mkw. - 14,5 proc., tektura pudełkowa - 13,2 proc., a pozostałe papiery i tektury opakowaniowe - 3,8 proc.

Na krajowym rynku funkcjonuje dwóch największych producentów papierów do opakowań z tektury falistej. Są to spółki Stora Enso Poland i Mondi Packaging.


brak
Biznes Start

Stora Enso Poland

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.