Analiza rynku opakowań polietylenowych

Produkcja opakowań z polietylenu w Polsce

Polski sektor producentów opakowań z polietylenu jest rozdrobniony. Jest to zresztą cecha całego sektora tworzywowego i opakowaniowego w naszym kraju. W ubiegłym roku na rynku funkcjonowało 237 firm zajmujących się produkcją polietylenowych toreb i worków. Ilość ta pozostaje w ciągu kilku ostatnich lat praktycznie niezmienna. W porównaniu z sytuacją sprzed czterech lat przybyło ledwie 13 przedsiębiorstw.

Analizując dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące produkcji wytworzonej i sprzedanej opakowań z polietylenu można zauważyć wzrost produkcji wytworzonej jak i sprzedanej oraz spadek przychodów.

I tak cztery lata temu wytworzono w Polsce 145 tys. ton opakowań z polietylenu, dwa lata temu było to już 9 tys. więcej. W pierwszym półroczu tego roku wyprodukowano 57 tys. ton worków i toreb z polietylenu. Wartość sprzedaży tych opakowań też rośnie. W 2005 r. sięgała 892 mln zł, a w poprzednim roku było to już powyżej 980 mln zł.

Produkcja wytworzona jak i sprzedana worków i toreb z polietylenu jest zdecydowanie wyższa niż produkcja tych samych opakowań z tworzyw sztucznych innych niż polietylen i stanowi ok. 84 proc. produkcji wszystkich worków i toreb z tworzyw sztucznych. Wartościowo produkcja sprzedana stanowiła w 2008 r. kwotę wynoszącą blisko 1 mld zł, a ilościowo produkcja ta wynosiła ponad 150 tys. ton. W latach wcześniejszych stanowiła również znaczącą wartość i ilość. Jeśli chodzi o eksport worków i toreb z polietylenu to jego ilość i wartość oraz udział w produkcji wytworzonej i sprzedanej prezentowany jest poniżej.

Eksport opakowań polietylenowychWielkość eksportu opakowań polietylenowych


Ilościowo i wartościowo eksportujemy zdecydowanie więcej worków i toreb z polietylenu niż worków i toreb z innych tworzyw sztucznych. Udziały eksportu w produkcji wytworzonej jak i sprzedanej są jednak wyższe w przypadku drugiego opakowań wymienionych. Najlepiej, z punktu widzenia mniejszego uzależnienia produkcji od sytuacji na polskim rynku konsumenckim, prezentują się dane z pierwszej połowy 2009 r.