Analiza rynku opakowań polietylenowych

Analiza rynku opakowań polietylenowych
Producenci opakowań z folii polietylenowej stanowią ważną część branży opakowaniowej i branży tworzyw sztucznych. W tej chwili w Polsce działa ponad 230 firm zajmujących się tego typu produkcją. Prezentujemy opis rynku na jakim działają. Sektor od lat dynamicznie się rozwija, a jego aktualna wartość to blisko 1 mld zł.

Według PlasticsEurope, organizacji zrzeszającej europejskich producentów tworzyw sztucznych, udział Europy w produkcji tworzyw sztucznych stanowi 24 proc. produkcji globalnej, udział Azji Wschodniej - 35,5 proc., a Ameryki Płn. - 26 proc. Europejska produkcja w 2007 roku wyniosła 49 mln ton tworzyw wszelkiego rodzaju. Najczęściej sięgano jednak po polietylen, choć w różnych jego odmianach.

Folia jest materiałem plastycznym, którego grubość zwykle nie przekracza 0,5 mm. Produkowana jest metodą rozdmuchu bądź wylewu. Coraz częściej obok folii jednowarstwowych wytwarza się folie wielowarstwowe. W tym drugim przypadku folia składa się z warstw powstałych z różnych tworzyw, łącząc w sobie cechy materiałów składowych. Folie z tworzyw sztucznych łączy się także z papierem bądź z folią aluminiową. Powszechnym standardem stała się folia trójwarstwowa, a w coraz częstszym użyciu są też folie pięciowarstwowe, których właściwości są stale poprawiane.

Analiza rynku opakowań polietylenowych

Folia jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim jednak w przemyśle spożywczym i biurowo-papierniczym. Coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje także w uprawach rolnych jako podłoże gleby, a także w pomieszczeniach dla inwentarza żywego oraz w robotach budowlanych przy budowie i rozmaitych innych konstrukcji inżynieryjnych, izolacji fundamentów, ścian, dachów oraz podłóg jako tzw. membrany.

Ponad 75 proc. całej produkcji folii przeznaczone jest jednak na potrzeby branży opakowaniowej. Przy jej udziale powstają opakowania dla zróżnicowanej gamy produktów m.in. napojów. Właśnie jako materiał opakowaniowy folia typu stretch, służąca do ścisłego opakowania partii towaru, wykazuje najwyższą dynamikę wzrostu popytu. Segmentem notującym wysokie tempo wzrostu są również torby z przeznaczeniem na zakupy detaliczne. Powyżej średniego tempa rośnie także rynek foliowych opakowań spożywczych.

Jeśli chodzi o strukturę produktową folii z polietylenu to wyróżnia się cztery rodzaje tego tworzywa:
  • HDPE (high density PE, PEHD) - niskociśnieniowy polietylen o dużej gęstości (nierozgałęzione łańcuchy zapewniają wysoką gęstość i duże siły oddziaływania międzycząsteczkowego), gęstość: 0,94-0,97 g/cm3
  • MDPE (medium density PE) - o średniej gęstości. Gęstość: 0,926-0,940 g/cm3,
  • LDPE (low density PE) - wysokociśnieniowy polietylen o niskiej gęstości (rozgałęzione łańcuchy polietylenu "nie pasują" do siebie, co powoduje mniejszą gęstość), gęstość: 0,915-0,935 g/cm3,
  • LLDPE (linear low density PE) - wysokociśnieniowy liniowy polietylen o niskiej gęstości (krótkie, nierozgałęzione łańcuchy powstają w wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami o dłuższych łańcuchach). Gęstość: 0,915-0,935 g/cm3.