Analiza rynku polimerów biodegradowalnych

Analiza rynku polimerów biodegradowalnych
Amerykańska firma BCC Research przewiduje, że przeciętne tempo wzrostu na światowym rynku biodegradowalnych polimerów będzie się odbywać w rocznym tempie wynoszącym 17,3 proc. Taki poziom wzrostu ma się utrzymywać do 2012 r.

Szacunki amerykańskiej wywiadowni są niezwykle interesujące. Oto bowiem aktualnie popyt na biodegradowalne polimery osiąga wartość 541 mln funtów i 245 tys. ton rocznie. Tymczasem przewidywany poziom zapotrzebowania na ten materiał w 2012 r. szacowany jest na 1,2 mld funtów, czyli 546 tys. ton. Już w ubiegłym roku dało się zauważyć niezwykle ożywioną tendencję wzrostową. Oto bowiem w minionych dwunastu miesiącach rynek wzrósł o 132 mln funtów (32,3 proc.) w porównaniu z 2006 r., kiedy to zapotrzebowanie sięgało 409 mln funtów.

Omawiana sytuacja jest o tyle istotna, że produkcja opakowań z tworzywa biodegradowalnego może przyczynić się do bardzo dużej redukcji masy odpadowej na wysypiskach śmieci, a przez to zmniejszyć problemy natury ekologicznej.

Największy segment na tym rynku reprezentują kompostowane torby. Przy niecałych 242 mln funtów w 2007 r. już za cztery lata popyt na biodegradowalne kompostowane worki powinien osiągnąć wartość 586 mln funtów. Ma się to odbywać przy rocznym wzroście, wynoszącym 19,4 proc.

opakowanie z materiału biodegradowalnego

Drugim szybko rozwijającym się segmentem, w którym wykorzystywane są biodegradowalne polimery są wolno-napełniane opakowania. Segment ten jest wyceniany obecnie na 162 mln funtów i będzie sięgał poziomu 214 mln funtów w 2012 r. Z raportu BCC wynika, że wolniejszy roczny wzrost sięgający 5,7 proc. jest spowodowany przez dwa główne czynniki. Przede wszystkim wypływa on z braku infrastruktury do kompostowania oraz popularności wypełnianych powietrzem plastików i innych materiałów do zabezpieczenia przeciwwstrząsowego w opakowaniach.

Trzeci największy segment, który sięga po biodegradowalne polimery został nazwany przez BCC Research "innymi opakowaniami" i obejmuje produkty, trafiające na potrzeby branży medycznej, środków czystości i zastosowań rolniczych. W tej chwili ten segment jest wyceniany na 81 mln funtów, ale już w 2012 r. ma dojść do poziomu 232 mln funtów przy rocznym wzroście 23,4 proc.