Analiza rynku polimerów biodegradowalnych


- Rynek biodegradowalnych polimerów, mimo że jest reklamowany od przeszło 20 lat wciąż jest obszarem rozwijającym się. W dalszym ciągu jest on także otoczony przez kilka podstawowych problemów. Najbardziej istotnym spośród nich są relatywnie wysokie ceny oraz brak infrastruktury do efektywnego kompostowania, co jest wręcz przesądzającym aspektem, decydującym o sukcesie w odniesieniu do polimerów biodegradowalnych - czytamy w raporcie BCC Research.

Specjaliści z cytowanej agencji zauważyli ponadto, że północnoamerykański sektor polimerów biodegradowalnych nie rozwija się tak szybko jak ma to miejsce w Europie i Azji. Dzieje się tak pomimo jego dużego potencjału rozwojowego.

Jeśli chodzi o trend związany z wykorzystywaniem polimerów, to w poprzednim raporcie BCC Research zauważono, że niemal 47 proc. rynku polimerów przypada na opakowania. Jednak od tego czasu następuje odczuwalny wzrost udziału opakowań kompostowych.

biodegradowalne butelka wody Biota

Zdaniem Hanny Żakowskiej, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO praktycznie nieuchronne jest zastępowanie w najbliższym czasie wielu opakowań z tworzyw sztucznych substytutami wytwarzanymi z polimerów biodegradowalnych. O przewadze tych drugim może świadczyć też fakt, że można je właśnie poddawać przemysłowym procesom kompostowania.

Ważnym czynnikiem, mogącym generować rozwój rynku opakowań biodegradowalnych w Polsce są regulacje prawne. Aktualnie opakowania z polimerów biodegradowalnych nie są objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Oznacza to, że przedsiębiorca wprowadzający na krajowy rynek towar w takich opakowaniach jest zwolniony z opłat wpłacanych do organizacji odzysku lub opłat produktowych wpłacanych do kasy samorządu.

Jeśli chodzi o przykłady opakowań powstałych przy użyciu polimerów, to w Polsce w postaci kubków i pojemników oferuje je m.in. firma Huhtamaki. Są to opakowania o różnych wymiarach i pojemnościach, przeznaczone do zimnych napojów i dań. Najpopularniejszym chyba obecnie polimerem biodegradowalnym jest poliaktyd, z którego wytwarza się kubki, pojemniki, tacki, butelki i torebki foliowe.

Inny rozpowszechniony polimer to NatureWorks PLA. Butelki powstałe przy użyciu tego materiału ulegają biodegradacji w ciągu dwóch - trzech miesięcy w warunkach komercyjnych kompostowni. Nie tak dawno znany koncern Amcor PET Packaging, działając ramię w ramię z firmami Husky i NatureWorks LLC zaprojektował i wyprodukował preformy, a potem butelki z PLA. Przeznaczone są one do gromadzenia w nich olejów jadalnych, wody mineralnej, mleka i soków owocowych.