Anwil po raz pierwszy wystawcą targów K

Anwil po raz pierwszy wystawcą… Spółka Anwil po raz pierwszy w charakterze wystawcy weźmie udział w największych na świecie targach przetwórstwa tworzyw sztucznych, które odbędą się w dn. 19 a 26 października w Düsseldorfie. Włocławska spółka zaprezentuje się wspólnie z czeskim Unipetrolem, również należącym do Grupy Orlen.

Targi K odbywają się co trzy lata, gromadząc wystawców z całego świata. Prezentują oni zarówno tworzywa sztuczne, maszyny i urządzenia do ich przetwórstwa, poprzez techniki produkcji, metody konstrukcyjne, formy, narzędzia, na komponentach skończywszy. Dzięki temu przedstawiciele takich branż, jak m.in. budowlana, instalacyjna, samochodowa, lotnicza, komunikacyjna czy medyczna mają okazję do zapoznania się aktualnymi możliwościami zastosowań kauczuku i tworzyw sztucznych oraz trendami, które będą wyznaczać ich wykorzystanie w przyszłości. Spotkanie w Düsseldorfie to także szansa na nawiązanie nowych lub odświeżenie dotychczasowych kontaktów biznesowych.

Anwil uczestniczyć będzie w targach K po raz pierwszy. Podczas trwającego tydzień wydarzenia przedstawiciele jedynego wytwórcy polichlorku winylu w Polsce zaprezentują kompleksową ofertę swoich produktów, obejmującą zarówno suspensyjny polichlorek winylu - Polanvil, jak i tworzywa sztuczne na bazie PVC (granulaty miękkie i twarde, płyty spienione oraz lite, a także suche mieszanki).

Włocławska spółka będzie się wystawiać wspólnie z czeskim Unipetrolem, również należącym do Grupy Orlen. Obydwie firmy zapraszają do odwiedzenia swojego stoiska nr C01 w Hali 7a.

W ostatnich targach K, które odbyły się w 2013 r., wzięło udział 3 220 firm z 59 krajów, a liczba zwiedzających - wśród których najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele branży, w której zastosowanie mają tworzywa sztuczne - sięgnęła 218 tys.

Czytaj więcej:

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska