Anwil podpisał umowę na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji

Anwil podpisał umowę na budowę…

Włocławska spółka z Grupy Orlen podpisała umowę na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji. Jest to kluczowy etap realizacji rozbudowy zdolności produkcyjnych Anwilu w obszarze nawozów. Efektem prowadzonych prac będzie zwiększenie jej zdolności produkcyjnych o około 50 procent oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

Umowa na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie EPC instalacji kwasu azotowego i neutralizacji została zawarta z firmą thyssenkrupp Industrial Solutions AG. To pierwszy z trzech najważniejszych kontraktów, jakie mają zostać podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju chemicznej spółki projektu. Dwa pozostałe będą dotyczyć budowy instalacji granulacji oraz instalacji pomocniczych.

Polskie rolnictwo zmienia się bardzo dynamicznie, szczególnie od momentu wejścia Polski do UE, jednak analizy przeprowadzane zarówno przez ekspertów Europejskiej Organizacji Producentów Nawozów (Fertilizers Europe), jak i krajowe instytuty badawcze wskazują, że poziom zużycia nawozów w Polsce jest nadal niższy niż średnia unijna i dużo niższy niż np. w Niemczech, Belgii, czy Francji. Ze względu na dużo mniejszą intensywność nawożenia w Polsce - w porównaniu do krajów rozwiniętych Europy Zachodniej - analitycy przewidują wzrost ilości używanych nawozów w naszym kraju.

- Sfinalizowanie naszego przedsięwzięcia zaowocuje nie tylko zwiększeniem zdolności produkcyjnych, ale także poszerzeniem portfolio produktowego o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli, co zwiększy konkurencyjność oferty Anwilu, w stosunku do oferty producentów zagranicznych. Większa liczba produktów nawozowych to także zabezpieczenie naszej spółki na wypadek ewentualnego zmaterializowania się w przyszłości zakazu obrotu saletrą amonową na terenie Unii Europejskiej - podkreśla Agnieszka Żyro, prezes Anwilu.

Rozwiązania zaproponowane przez thyssenkrupp Industrial Solutions AG charakteryzują się niskimi wskaźnikami zużycia materiałów oraz surowców. Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx, czyli katalitycznej redukcji podtlenku i tlenku azotu, umożliwią osiągnięcie przez instalację kwasu azotowego i neutralizacji niskich poziomów emisji.

Uruchomienie przez Anwil trzeciej instalacji nawozowej spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych we włocławskiej spółce wynosi ok. 1,3 mld zł, a jej zakończenie planowane jest do połowy 2022 r. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA Anwil, może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.

Źródło: Anwil


Czytaj więcej:
brak
 

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska