Anwil produkuje PVC już od 35 lat

Anwil produkuje PVC już od…
35-lat temu we włocławskiej spółce Grupy ORLEN po raz pierwszy w Polsce wyprodukowano pierwsze ilości polichlorku winylu. ANWIL do dziś jest jedynym wytwórcą tego polimeru w kraju, a pod względem mocy produkcyjnych plasuje się na 6. miejscu w Europie i na 2. w jej środkowo-wschodniej części.

PVC jest jednym z najstarszych tworzyw, zajmując pod względem powszechności stosowania trzecie miejsce na świecie. Ze względu na swoje właściwości termoplastyczne, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie wielu rozpuszczalników jest on wykorzystywany m.in. w budownictwie (stolarka okienna, panele ścienne i podłogowe), energetyce i elektrotechnice (izolacja i osłony przewodów), motoryzacji (listwy zderzaków, plandeki), w branży opakowaniowej (folie), a także medycynie (dreny, sączki, worki infuzyjne).

Największym europejskim rynkiem zbytu dla polichlorku winylu od wielu już lat są Niemcy. Popyt tam generowany stanowił w pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. ok. 29 proc. europejskiego zapotrzebowania na PVC. Na kolejnych miejscach plasują się Włochy (13 proc.), Wielka Brytania z Irlandią (12 proc.) i Francja (9 proc.). Spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej największym rynkiem jest Polska (9 proc.). Analitycy agencji Ceresana spodziewają się, że globalne zapotrzebowanie na PVC będzie rosło do 2021 roku o 3,2 proc. rocznie.

ANWIL rozpoczął produkcję PVC ósmego marca 1983 r. Pierwsza milionowa tona opuściła instalację jedenaście lat później - w 1994 r. Na kolejny milion ton trzeba było czekać już tylko sześć lat.

Od roku 2000 linia produkcyjna PVC była sukcesywnie modernizowana - jej unowocześnianie trwało blisko dziewięć lat. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie jej wydajności, czego efektem było m.in. skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie kolejnych milionowych ton PVC.

ANWIL wyprodukował trzeci, czwarty i piąty milion ton kolejno w latach 2004, 2008, 2012, czyli okrągłe liczby pojawiały się co 48 miesięcy.

Zaangażowanie pracowników, zwiększenie efektywności produkcyjnej oraz stałe podnoszenie dostępności operacyjnej instalacji umożliwiło spółce wytworzenie kolejnej, 6-milionowej tony już tylko w przeciągu trzech lat, a więc na początku 2016 r.

Obecnie ANWIL prowadzi prace badawcze związane z polichlorkiem winylu w ramach dwóch projektów dofinansowanych w programie INNOCHEM. W jego pierwszej edycji spółka otrzymała niemal 825 tys. zł na opracowanie rozwiązania zwiększającego odporność receptury PCW na działanie ognia. Jeśli zakończą się one sukcesem, ANWIL przystąpi do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie tego polimeru. Ich zastosowanie w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na działanie ognia.

Drugie przedsięwzięcie spółki, które otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), dotyczy opracowania innowacyjnego systemu katalicznego przyspieszającego i pogłębiającego proces reakcji chlorowania etylenu. Jego celem jest podniesienie wydajności reakcji, tak aby podczas finalnej syntezy chlorku winylu - monomeru niezbędnego do produkcji PVC - powstawało jak najmniej produktów ubocznych, dzięki czemu efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych wzrośnie.

Źródło: Anwil


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska