Anwil S.A. w gronie najlepszych pracodawców w kraju

Anwil S.A. w gronie najlepszych…

Chemiczna spółka z Grupy Orlen już drugi rok z rzędu uzyskała tytuł Top Employer Polska. Świadczy to o wysokim zaangażowaniu organizacji w tworzenie jak najlepszego środowiska pracy i wdrażaniu wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Przyznanie wyróżnienia zostało poprzedzone badaniem weryfikacyjnym, w którym Anwil S.A. został poddany przez ekspertów z Top Employers Institute wnikliwej analizie. Firma, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, oceniana była na podstawie kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmował on 6 domen składających się z 20 tematów, takich jak między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja.

- Anwil S.A. jest pracodawcą odpowiedzialnym, a troska o zapewnienie najlepszego środowiska pracy, komfort i atrakcyjną ofertę socjalną jest jednym z naszych priorytetów. Przykładamy też dużą wagę do wspierania pracowników w ich rozwoju zawodowym, budowaniu kompetencji i dodatkowych umiejętności. Są to podstawowe wyznaczniki w prowadzonej przez nas polityce kadrowej, bo mamy świadomość, iż to ludzie - nasi pracownicy - są największą wartością firmy. Przyznany tytuł Top Employer Polska jest tego wyraźnym potwierdzeniem i jesteśmy z tego niezwykle dumni - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu Anwil S.A.

Badanie przeprowadzone zostało przez Top Employers Institute, niezależną jednostkę certyfikującą, która od 30 lat weryfikuje i ocenia warunki pracy stworzone przez pracodawców na całym świecie. Realizowany przez organizację program umożliwia także wzajemną, międzynarodową wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk.

Łącznie Top Employers Institute certyfikował już ponad 1600 organizacji w 120 krajach, przyznając prestiżowy tytuł tym, które pozytywnie wpływają na życie ponad 7 milionów pracowników. 

statuetka-top-employer-anwil-1

Czytaj więcej:
brak
 

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska