Anwil w prestiżowym gronie najbardziej zaangażowanych firm w Polsce

Anwil w prestiżowym gronie…

Listki CSR Polityki ponownie trafiły do firm, które w szczególny sposób włączają się w działalność na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym roku, w jubileuszowej X edycji projektu, oceniane były nie tylko działania organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r., podsumowano również dziesięć lat istnienia konkursu. Anwil S.A. w poprzednich latach już sześciokrotnie nagradzany był Białym Listek CSR Polityki, w tym jednak roku, po raz pierwszy w swojej historii, uzyskał Listek CSR Polityki w kolorze srebrnym. 

Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy wypełniały ankietę opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26000. Wśród pytań dotyczących działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w organizacji były także kwestie realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). 

W tym roku skoncentrowano się również na pytaniach dotyczących projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat. 

- Przyznane wyróżnienie jest dla nas niezwykle nobilitujące, zwłaszcza że tym razem Anwil otrzymał Srebrny Listek CSR Polityki. Nasza spółka jest związana z konkursem niemal od samego początku, a dowodem jej obecności w corocznych zestawieniach są Białe Listki wręczane Anwilowi do tej pory. Otrzymywane od 7 lat nagrody potwierdzają, że prowadzenie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu ma niezmiennie ogromne znaczenie. Zwłaszcza w przypadku długofalowych inicjatyw, które są szansą na spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych beneficjentów. Dla Anwilu jest to z kolei doskonała okazja do budowania pozytywnych relacji między spółką i lokalną społecznością, wśród której, a może także dla której, funkcjonuje na co dzień. Ale są też takie projekty, które nie mają cyklicznego charakteru, a mają ogromną siłę oddziaływania i również są doceniane. Myślę tu choćby o milionie złotych przekazanym przez Anwil na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa oraz wsparciu dla mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego i działających tu służb medycznych w tym zakresie. To wszystko zaowocowało przyznaniem naszej spółce Srebrnego Listka CSR Polityki, z czego jesteśmy ogromnie dumni i bardzo się cieszymy – powiedziała odbierając nagrodę podczas gali Agnieszka Żyro, prezes zarządu Anwil S.A. 

Uzyskany przez włocławski Anwil Srebrny Listek CSR Polityki świadczy o uwzględnianiu przez należącą do Grupy Orlen spółkę wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000, stosowaniu międzynarodowych standardów, jak również wdrażaniu najlepszych praktyk zarządczych. 

Dodatkowo, jak wskazują organizatorzy konkursu, w firmach posiadających taki właśnie status, istotnym jest zarządzanie etyką oraz utrzymywanie najwyższego poziomu w zakresie zarządzania personelem. Partnerami merytorycznymi Listków CSR Polityki są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Zdjęcie: polityka.pl


Czytaj więcej:
Konkursy 184
Nagrody 276

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska