Australia stawia na recykling tworzyw sztucznych

Australia stawia na recykling…

Rząd Scotta Morrisona wspiera nowe inwestycje w technologię recyklingu i związaną z tym procesem infrastrukturę, zwiększając Fundusz Modernizacji Recyklingu (Recycling Modernisation Fund - RMF) do 250 mln dolarów oraz przeznaczając 60 mln dolarów na zaawansowaną technologię recyklingu tworzyw sztucznych, która ma pomóc w walce z problematycznymi odpadami plastikowymi, takimi jak torebki na chleb i opakowania po chipsach. Inwestycja ta, uwzględniona w budżecie federalnym na marzec 2022 r., opiera się na opiewającym na 190 mln dolarów Funduszu Modernizacji Recyklingu, który jest motorem wartej 1 mld dolarów transformacji sektora odpadów i recyklingu.

Premier Scott Morrison zapewnia, że rząd jest zaangażowany w działania mające na celu powstrzymanie szkodliwych tworzyw sztucznych przed przedostawaniem się do oceanów, zanieczyszczaniem dróg wodnych i niszczeniem życia morskiego.

- Nowy strumień finansowania, przeznaczony na pomoc w rozwiązaniu problemu trudnych w recyklingu odpadów plastikowych, pokazuje naszą determinację w zakresie inwestowania w australijski przemysł, w kwestii rozwoju sektora recyklingu oraz w tworzeniu silniejszej gospodarki i pewniejszej przyszłości dla Australii - powiedział premier - Trzy lata temu zobowiązałem się na forum ONZ do tego, by powstrzymać przedostawanie się plastikowych odpadów do naszych oceanów; zobowiązanie to wywołało w Australii recyklingową rewolucję i wsparło inwestycje w najnowocześniejsze technologie na terenie całego kraju, które chronią środowisko, pobudzają gospodarkę i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy.

Minister środowiska Sussan Ley jest zdania, że nowa tura finansowania przyspieszy dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów, wspierając serię produktów z tworzyw sztucznych ReMade in Australia.

- Czas na podjęcie działań w sprawie trudnych w recyklingu tworzyw sztucznych nadszedł; szybkie uruchomienie zaawansowanej infrastruktury recyklingowej pomoże branży poddać odzyskowi więcej materiałów z 1 mln ton plastikowych odpadów opakowaniowych, które wytwarzamy każdego roku, tworząc nowe, wartościowe produkty i jednocześnie zapobiegając składowaniu problematycznych odpadów na wysypiskach - stwierdziła minister - Obecny rząd umieścił kwestię odpadów na liście priorytetów krajowych dzięki naszej transformacji sektora recyklingu, przełomowemu prawodawstwu dotyczącemu odpadów, Narodowemu Planowi dot. Tworzyw Sztucznych oraz dzięki naszemu przywództwu podczas ostatniego Zgromadzenia Środowiskowego ONZ w sprawie powstrzymania przedostawania się odpadów plastikowych do oceanów. Australia zawiesiła poprzeczkę wysoko, jako pierwszy kraj na świecie zakazując eksportu odpadów z tworzyw sztucznych. Będziemy kontynuować zdecydowane działania w sprawie tworzyw sztucznych na naszym podwórku, inwestując w technologię, możliwości produkcyjne i miejsca pracy.

Trevor Evans, asystent ministra ds. redukcji odpadów i zarządzania środowiskiem uważa, że nowa tura finansowania pomoże zwiększyć poziom recyklingu tworzyw sztucznych dzięki lepszemu dostępowi do surowca.

- Kolejna tura finansowania w ramach Funduszu Modernizacji Recyklingu stworzy nowy popyt na materiały z odzysku, dając konsumentom pewność odnośnie do tego, że produkty które kupują są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu - powiedział Evans - Pomoże to również w osiągnięciu celów związanych z tym, by do 2025 r. 70% naszych opakowań z tworzyw sztucznych było poddawanych recyklingowi lub kompostowaniu, a średnia zawartość materiałów z recyklingu w opakowaniach wynosiła 50%.

Źródło: pm.gov.au