Azja największym światowym konsumentem benzenu

Azja największym światowym konsumentem benzenu
Zdaniem agencji Ceresana światowy rynek benzenu wzrośnie do 2021 roku o 7 mln ton, co przełoży się na wzrost przychodów branży w tym roku do poziomu ponad 69 mld dolarów. Najważniejsze dla rozwoju rynku będzie w nadchodzących latach planowane znaczne zwiększenie produkcji benzenu i jego pochodnych na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji.

Według ekspertów udział Bliskiego Wschodu i Afryki w rynku benzenu wzrośnie o 4 pkt. proc. Ponieważ jednak popyt rośnie tam wolniej niż produkcja, znaczna część benzenu trafia na rynek światowy, co oznacza rosnącą presję na firmy z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W dwóch ostatnich regionach wielkość produkcji prawdopodobnie nie zmieni się.

Na światowym rynku benzenu dominować będzie Azja, gdzie zużywa się prawie połowę światowej produkcji. W 2013 roku największym konsumentem były Chiny, na drugim miejscu utrzymały się USA.

Choć w najbliższej przyszłości tempo wzrostu zużycia w Chinach raczej nie będzie dwucyfrowe, państwo to pozostanie motorem rozwoju branży. Główne impulsy wzrostu płyną z sektora opakowaniowego, elektronicznego i motoryzacyjnego.

Benzen to bezbarwna ciecz o przyjemnym zapachu, uzyskiwana jako produkt uboczny krakingu parowego oraz rafinacji katalitycznej bądź wytwarzana bezpośrednio z toluenu. Używany jest w wielu procesach syntezy chemicznej, m.in. w produkcji etylobenzenu, kumenu, cykloheksanu i in. Najważniejszymi odbiorcami benzenu są producenci etylobenzenu, którzy zużywają ponad połowę światowej produkcji tego związku. Etylobenzen jest używany do produkcji styrenu, który z kolei jest przetwarzany w polistyren. Zdaniem ekspertów agencji Ceresana udział w najbliższych latach takie przeznaczenie benzenu będzie rosło.

Jedna piąta światowej produkcji benzenu służy do produkcji kumenu, związku używanego do produkcji fenolu i acetonu, a także bisfenolu A, żywic fenolowych, kaprolaktamu i metakrylanu metylu.

Z kolei cykloheksanu - odpowiadającego za zużycie 10 proc. światowej produkcji benzenu - używa się do wyrobu włókien nylonowych, służących do produkcji tkanin i tworzyw konstrukcyjnych.

Czytaj więcej: Chemikalia 188 Analiza 233