Azoty Tarnów: inwestycje zgodnie z planem

Jeszcze w tym roku Azoty Tarnów zamierzają wydać na inwestycje około 150 mln zł - poinformował zarząd spółki. Wartość programu inwestycyjnego realizowanego przez spółkę do r. 2011 wynosi prawie 700 mln zł.

Na niedawnej konferencji dotyczącej wyników finansowym spółki Witold Szczypiński, wiceprezes Azotów podsumował ostatnie dokonania firmy jeśli chodzi o realizowane przez nią inwestycje. - Skupiały się one na dwóch blokach. Chodziło tu o zakończenie inwestycji w ciągu nawozowym i dodatkowo na zdecydowanej ekspansji na polu tworzyw sztucznych - mówił Szczypiński.

W ocenie wiceprezesa jeśli chodzi o ciąg nawozowy, to wszystko realizowane jest zgodne z planem. Jak podkreślił optymalizacja portfela produktowego nawozów, która wiąże się z budową granulacji mechanicznej nie jest w tej chwili zagrożona. Jeśli chodzi o termin oddania inwestycji do rozruchu, to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nastąpi to z końcem bieżącego roku. To samo dotyczy dwóch inwestycji związanych z pakowaniem i logistyką odnośnie nawozów i przygotowaniem surowców, w tym wypadku dolomitu.

- Posiadamy zgodę korporacyjną na rozbudowę instalacji poliamidu. W obecnej fazie trwają negocjacje z dwoma firmami, które wchodzą w grę jeśli chodzi o dostawę technologii i kluczowych aparatów. Proces wyborów powinien być zakończony we wrześniu, a w październiku odbędzie się podpisanie kontraktu. Jest to główna inwestycja jeśli chodzi o ciąg nawozowy - tłumaczył wiceprezes Azotów Tarnów.

- Mówiąc natomiast o compoundingu, to do końca tego miesiąca będą podpisane kontrakty na dostawę dwóch linii. We wrześniu spółka poda nazwy partnerów. Wiadomo, że wybrany jest już jeden producent.

Zaawansowany jest też projekt rozbudowy zdolności produkcyjnych tworzywa POM. - Toczą się prace związane z analizą możliwości, ewentualnie joint venture w Chinach, z firmą której sprzedaliśmy tę technologię. Ponadto rozpoczęliśmy prace nad innymi lokalizacjami niż Tarnów. Studium wykonalności projektu, które dotyczy Tarnowa jest na ukończeniu. Można powiedzieć, że wszystko co określaliśmy jako działalność inwestycyjną i planową związaną z celami emisji jest w pełni realizowane, dokładnie tak jak określono w prospekcie.

Jeszcze w tym roku wprowadzimy do planu inwestycyjnego pewne niewielkie zadania związane z optymalizacją infrastruktury, w tym wypadku produkcji, dystrybucji powietrza technologicznego i powietrza pomiarowego. Na pewno nasz plan inwestycyjny opiewający na 690 mln zł jest obowiązujący.

Aktualnie jeśli chodzi o jeden element, czyli część związaną z intensyfikacją zdolności produkcyjnych kaprolaktamu do ponad 100 tys. ton, to praktycznie jesteśmy po analizie naukowo - technicznej i zatwierdzeniu tego projektu przez zarząd. Oczywiście jest kwestia dalszych zgód korporacyjnych. Można jednak powiedzieć, że w październiku uruchomimy fizycznie to zadanie tuż po uzyskaniu zgody WZA.

Zadanie związane z produkcją wodoru, to studium wykonalności jest już w pełni ocenione przez radę naukowo - techniczną i w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie wydana decyzja zarządu. Jeśli będzie pozytywna, to do końca pazdziernika możliwe jest uzyskanie pełnej zgody korporacyjnej - zakończył Witold Szczypiński.

Czytaj więcej: Inwestycje 716

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8