Azoty Tarnów mają nową instalację odbioru popiołów

Azoty Tarnów mają nową instalację odbioru popiołów
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach oddały do użytku nowoczesną instalację odbioru popiołu z zakładowej elektrociepłowni. Inwestycja znacząco zmniejszy ilość firmowych odpadów.

Od teraz pozyskiwane w Tarnowie, dzięki nowej instalacji, popioły będą sprzedawane odbiorcom zewnętrznym, gwarantując spółce dodatkowy przychód.

Rocznie w elektrociepłowni EC II podczas wytwarzania energii cieplej w postaci pary technologicznej i wody grzewczej oraz energii elektrycznej niezbędnych do wykonywania zadań produkcyjnych powstaje 100 tys. ton pulpy żużlowo - popiołowej, z czego 80 proc. stanowi popiół, a pozostałe 20 proc. to żużel. Przed modernizacją gospodarczo wykorzystywano jedynie 20 proc. popiołu. Reszta trafiała na składowisko odpadów. Oddanie do użytku nowej instalacji odbioru popiołu pozwoli na całkowite jego zagospodarowanie jako surowca wtórnego.

Nowoczesna instalacja odbioru popiołów


Prace nad projektem rozpoczęły się w 2009 r. W ramach inwestycji powstały trzy silosy stalowe o pojemności 600 m3. każdy, do których trafiać będzie popiół z kotłów elektrociepłowni – dwóch pyłowych i jednego fluidalnego. Przeprowadzony w maju 2012 r. rozruch technologiczny potwierdził uzyskanie zakładanych parametrów pracy instalacji w zakresie wydajności i doboru urządzeń.

Podmioty zainteresowane popiołem będą mogły go odebrać transportem kolejowym lub samochodowym.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 mln zł. Azoty Tarnów pozyskały także dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 4 mln zł. Spółka przewiduje, że nakłady na inwestycję zwrócą się w ciągu czterech lat.

Popioły mogą być wykorzystywane jako surowiec dla wielu gałęzi przemysłu, szczególnie betonowego, materiałów budowlanych, a także w drogownictwie, przemyśle cementowym i górnictwie. Obecnie głównymi odbiorcami są betoniarnie, cegielnie i cementownie. Nie bez znaczenia są również oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów składowania odpadów.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8