Azoty Tarnów redukują emisję gazów cieplarnianych

Po ponad dwóch latach przygotowań Azoty Tarnów i Mitsubishi Corporation rozpoczęły realizację pierwszego polsko-japońskiego projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Polsko-japońska współpraca Mitsubishi i Azotów Tarnów jest realizowana według formuły Wspólnych Wdrożeń, określonych w Protokole z Kioto przyjętym 10 listopada 2001 r. podczas Konferencji Stron UNFCCC. Dzięki realizacji tego projektu Azoty Tarnów są jedną z pierwszych polskich firm, które realizują zalecenia Ramowej Konwencji ONZ, dotyczącej Zmian Klimatycznych, tzw. Protokołu z Kioto.

W wyniku realizacji pierwszego polsko-japońskiego projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w tarnowskich zakładach generowane są jednostki redukcji emisji ERU. Przewidywany wolumen "unikniętej emisji" ERU w 2008 r. wyniesie 287 500 ERU, a w latach 2009-2012 - po 575 000 ERU rocznie. Szacunkowa wartość ERU, jakie do 2012 r. zamierzają wygenerować i sprzedać na światowym rynku emisji Azoty Tarnów i Mitsubishi wynosi około 100 mln zł. Marketingiem i sprzedażą "tarnowskich" ERU na światowym rynku emisji będzie zajmować się Mitsubishi Corporation.

- Cieszę się, że nasza kooperacja dla wielu innych firm może być wzorem udanej międzynarodowej współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów ekonomicznych. Tym celem jest nasza wspólna oferta jednostek Redukcji Emisji na globalnym rynku energetycznym. Znaczenie projektu Wspólnych Wdrożeń znacznie przekracza jednak tylko wymiar finansowy: redukując emisję podtlenku azotu, ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Reagujemy na zjawisko globalnego ocieplenia, które zostało uznane za jeden z największych problemów XXI wieku. Efekty finansowe naszej współpracy bardzo szybko będą zauważalne. Efekty klimatyczne tego, co dzisiaj robimy - nie tylko w Polsce - na rzecz ochrony środowiska, będą mogły ocenić dopiero przyszłe pokolenia - powiedział Prezes Zarządu Azotów Tarnów Jerzy Marciniak.

W uroczystej inauguracji realizacji projektu 25 lipca 2008 r. wzięli udział m.in. Tsunao Kijami - Chairman & Managing Director Mitsubishi Corporation International N.V., Mr. Ichiro Keida - Senior Vice President & General Manager, Emissions Reduction Business Unit.

Czytaj więcej: Ekologia 243 Umowy 120

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8