Azoty Tarnów zarobiły 158 mln zł więcej

Azoty Tarnów zarobiły 158…
Azoty Tarnów pochwaliły się swoimi osiągnięciami w pierwszym półroczu 2011 r.

Cała Grupa Kapitałowa osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach roku zysk netto w wysokości prawie 187,9 mln zł. Jest to rezultat wyższy od zysku zanotowanego w pierwszym półroczu minionego roku i to aż o 158 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły blisko 1,97 mld zł, a więc są o 1,2 mld zł wyższe niż w okresie styczeń – czerwiec 2010.

Bardzo dobre wyniki to zasługa nie tylko wzmocnienia GK Azoty Tarnów o kędzierzyński ZAK, a w konsekwencji zwiększenie skali działalności i asortymentu Grupy, ale także wyższej wartości sprzedaży rynkowej we wszystkich segmentach operacyjnych. Największy udział w uzyskanych przychodach przypadł segmentowi nawozów mineralnych. Korzystnie na wyniki półrocza wpłynął również wzrost cen podstawowych produktów Grupy oraz zwiększony popyt na rynkach światowych na tworzywa konstrukcyjne i kaprolaktam.

Warto dodać, że cały czas w firmie prowadzona jest rozbudowa Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych. Zakończono już rozruch technologiczny czwartej już linii, obecnie linia ta znajduje się w trakcie eksploatacji stałej. Trwają prace również na kolejnej, piątej linii produkcyjnej. Odbył się już jej montaż, a na wrzesień przewidziany jest jej rozruch mechaniczny oraz technologiczny. Zakończenie tych procesów wypadnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku, natomiast przekazanie linii do działania na grudzień.

- W ubiegłym roku nabyliśmy 100 proc. udziałów niemieckiego producenta poliamidów, firmy ATT Polymers oraz objęliśmy pakiet kontrolny w ZAK. Dokonane przejęcia i zrealizowane inwestycje pozwoliły nam już w pierwszym półroczu tego roku osiągnąć korzyści z efektów synergii. Korzyści te wynikały ze zidentyfikowanych obszarów synergii m.in. w obszarze zakupów surowców – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów. - Konsekwentnie inwestujemy w rozwój Grupy i realizujemy znaczące przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia największej w Polsce i liczącej się w Europie grupy chemicznej, która będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branżach nawozowej i tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Sprzedaż 136

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8