Azoty będą współpracować z azjatyckim tygrysem

Azoty będą współpracować z azjatyckim tygrysem
15 września przedstawiciele Grupy Azoty Puławy podpisali porozumienie z dwiema malezyjskimi spółkami chemicznymi: Petronas Chemical Group Berhad (PCG) oraz Sipitang Oil & Gas Development Corporation Sdn Bhd (SOGDC). Na mocy umowy strony zobowiązały się do współpracy w zakresie wytwarzania mocznika i innych pochodnych amoniaku w Sipitang Oil & Gas Industrial Park w stanie Sabah, w Malezji.

Pierwszym krokiem partnerów ma być opracowanie wstępnego studium wykonalności projektu. W tym celu przeprowadzone zostaną wstępne analizy dotyczące aspektów technicznych, ekonomicznych, logistycznych, zaopatrzenia surowcowego i infrastruktury. Porozumienie jest początkiem współpracy pomiędzy spółkami na rzecz rozwoju przemysłu azjatyckiego.

- PCG poszukuje partnerów, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań klientom - powiedział Sazali Hamzah, prezes PCG. - Dlatego cieszymy się, że będziemy pracować razem z Puławami i SOGDC.

Rolę puławskich zakładów w międzykontynentalnym projekcie wyjaśnia prezes GA Puławy, Marian Rybak:

- Grupa Azoty Puławy posiada wyjątkowe kompetencje w zakresie produkcji i przetwarzania mocznika. Nasza strategia biznesowa zakłada dostarczanie wysokiej jakości produktów na bazie mocznika, takich jak melamina i roztwory mocznika wykorzystywane do redukcji spalin w samochodach czy elektrowniach.

Także malezyjscy partnerzy Grupy Azoty posiadają długie doświadczenie w branży chemicznej i petrochemicznej.

Petronas Chemicals Group Berhad jest wiodącym producentem produktów chemicznych w Malezji i jednym z największych w południowo-wschodniej Azji. Posiada wiele światowej klasy zakładów produkcyjnych wytwarzających łącznie ponad 10 mln ton produktów rocznie. Portfolio produktowe obejmuje: olefiny, nawozy, polimery, metanol oraz inne podstawowe chemikalia i ich pochodne. PCG posiada prawie trzydzieści lat doświadczenia, jest notowane na malezyjskiej giełdzie papierów wartościowych.

Spółka Sipitang Oil and Gas Development Corporation zarządza parkiem przemysłowym Sipitang Oil & Gas Industrial Park, na który składa się ok. 1,6 tys. ha położonych w Mengalong. SOGIB stanowi centralny obszar nowych inwestycji związanych z gazem i ropą naftową w tym regionie.

Malezja znajduje się w grupie państw południowo-wschodniej Azji, które określa się mianem "azjatyckich tygrysów", przy czym na ścieżkę szybkiego wzrostu kraj ten wkroczył później niż tradycyjnie określane tym mianem państwa. W 2013 roku PKB per capita wyniósł nieco ponad 10,5 tys. dol., przy wskaźniku wzrostu PKB 4,7 proc. Gospodarka Malezji opiera się przede wszystkim elektronice i elektrotechnice oraz sektorze wydobywczym i przetwórczym ropy i gazu. Dużą rolę odgrywa także m.in. przemysł chemiczny i petrochemiczny.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8