Azoty dostały zgodę na przejęcie Siarkopolu

Azoty dostały zgodę na przejęcie…
Po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym prezes UOKiK wydał 30 października zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty SA kontroli nad spółką Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol z Grzybowa.

Warunkową umowę sprzedaży 4.675.000 akcji, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego grzybowskiej spółki, Grupa Azoty podpisała ze Skarbem Państwa w dn. 25 września br. Warunkiem znoszącym było właśnie otrzymanie przez Azoty zgody UOKiK na dokonanie koncentracji.

Finansowanie transakcji będzie realizowane w 25 proc. ze środków własnych Grupy, zaś w pozostałej części z kredytu.

Dostęp do własnych zasobów siarki da Azotom możliwość zoptymalizowania produkcji kaprolaktamu, poliamidów czy nawozów NPK. Przejęcie stanowi część strategii dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych dla Grupy.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8