BASF Polska o współczesnej roli przemysłu chemicznego

W trakcie trzech dni kongresowych obrad i dyskusji, w ramach specjalnej ekspozycji firma promowała także zrównoważone rozwiązania dla różnych branż gospodarki - m.in. katalizatory samochodowe redukujące emisję szkodliwych związków do atmosfery, spełniające surowe normy dot. emisji spalin, m.in. EURO 6/VI, które firma BASF Polska wytwarza w najnowocześniejszym zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Europie - zlokalizowanym w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.

Firma wzięła udział także w dyskusji na temat innowacji w sektorze energetycznym. Marek Jagieła, dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej oraz Działu Rozwoju Rynku BASF Polska wskazał, w jaki sposób branża chemiczna może wspomagać energetykę, np. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przedstawiciel BASF podkreślił między innymi, że z technologicznego punktu widzenia jest już możliwy wychwyt dwutlenku węgla w elektrowniach węglowych za pomocą technologii opartych na aminach.

- Intensywnie pracujemy nad opracowaniem i wdrożeniem skutecznego katalizatora do metanizacji dwutlenku węgla - powiedział Marek Jagieła. - Zamiana nadmiaru tego niepożądanego gazu w metan, czyli magazynowanie energii, może być jednym z instrumentów polityki energetycznej w Polsce.

Związki chemii i energetyki są nierozerwalne. Przykład to wsparcie energetyki w redukcji emisji dwutlenku siarki: to chemicy zaproponowali użycie kwasu mrówkowego w procesie odsiarczania. W rezultacie niepożądany gaz zostaje zamieniany w gips. To przykłady, który pokazują, w jak dużym zakresie umiejętne wykorzystanie substancji i procesów chemicznych, może zapewnić wsparcie sektora chemicznego dla innych sektorów gospodarki. Wspólne działania w tym obszarze mogą zwiększyć skuteczność wykorzystania surowców energetycznych, a przez to wpłynąć również na ochronę zasobów naturalnych.

Przedstawiciele BASF Polska podkreślali także konieczność dalszego zacieśniania na polskim rynku współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz promowania programów takich jak INNOCHEM, zwiększających dostęp firm i instytucji badawczo-rozwojowych do funduszy przeznaczonych na realizację innowacyjnych projektów.

Europejski Kongres Gospodarczy od lat skupia czołowych przedstawicieli świata biznesu. W tegorocznej, ósmej już edycji wydarzenia wzięło udział blisko osiem tysięcy przedstawicieli administracji, mediów oraz polskich i zagranicznych firm, reprezentujących praktycznie wszystkie branże gospodarki.

BASF



brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska