BASF Polska o współczesnej roli przemysłu chemicznego

BASF Polska o współczesnej roli przemysłu chemicznego
W dn. 18-20 maja w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach spółka BASF Polska wzięła udział w dyskusjach dotyczących najbardziej istotnych zagadnień dla rozwoju branży chemicznej. Przedstawiciele firmy odnieśli się do takich obszarów, jak energia, przemysł, klimat, dostęp do surowców, a przede wszystkim - rola innowacji we współczesnym przemyśle i gospodarce. W debacie "Chemia. Innowacje, inwestycje, rynek" obok Andreasa Gietla, dyrektora zarządzającego BASF Polska, udział wzięli także Tomasz Kalwat (Synthos SA), Jacek Podgórski (Anwil SA), Robert Stankiewicz (Dow Chemicals) oraz Tomasz Zieliński (PIPCh).

Problem dostępu do surowców, ceny energii, zwiększenie konkurencyjności europejskiej chemii poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjności przemysłu chemicznego – to główne tematy poruszane przez panelistów. Zagadnienia zostały zogniskowane między innymi wokół porozumienia o wolnym handlu (TTIP), projektu ustawy wodnej oraz regulacji krajowych i norm europejskich w zakresie zaostrzenia norm emisyjności.

- Od pewnego czasu jesteśmy świadkami debaty dotyczącej konkurencyjności kosztowej w zakresie podstawowych surowców energetycznych, toczonej przez dwa wielkie regiony świata - Stany Zjednoczone i Europę - w następstwie wzrostu wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych - mówił Andreas Gietl. - W tym kontekście negocjowane obecnie porozumienie TTIP o wolnym handlu, stanowiłoby spore ułatwienie dzięki zniesieniu ceł i zwiększeniu możliwości dostępu do amerykańskiego surowca. Wpłynęłoby ono również na poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego.

Główne wątki dyskusji skupiono także wokół najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań i technologii, jakie przemysł chemiczny może zaoferować innym sektorom gospodarki. Andreas Gietl wskazał, w jaki sposób przemysł chemiczny, ze względu na swoją specyfikę, może być nośnikiem innowacji i dostawcą nowych rozwiązań dla innych branż gospodarki.

- Nie należy zapominać, że ogromną szansą na zwiększenie konkurencyjności branży chemicznej są innowacje! - podkreśli dyrektor zarządzający BASF Polska. - Jako przedstawiciele sektora chemicznego możemy wnieść swój wkład w stawianie czoła wyzwaniom przyszłości, takim jak wzrost populacji i zapotrzebowania na żywność, energię i czystą wodę. Szczególne znaczenie mają zaawansowane rozwiązania opracowywane przez przemysł chemiczny we współpracy z niemal wszystkimi innymi gałęziami gospodarki. Innowacje, stanowiące klucz do konkurencyjności w przyszłości, można wspierać również przy pomocy środków publicznych, dostępnych także w Polsce, w której panuje obecnie szczególnie sprzyjający klimat dla takich działań.

Według reprezentanta BASF skuteczność wdrażania innowacji zależy od dwóch głównych czynników - wykształcenia kultury innowacyjności oraz od wykreowania właściwej metody zarządzania innowacjami. W BASF około 10 tys. pracowników na całym świecie zaangażowanych jest w badania i rozwój, firma prowadzi około 3000 projektów badawczych, wprowadziła około 1000 nowych patentów a nakłady na badania i rozwój wynoszą blisko 2 mld euro rocznie. To liczby, które przekładają się na realne pomysły i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą wspierać nie tylko rozwój gospodarczy, ale mają również wychodzić naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa i środowiska.

- W BASF naszą działalność związaną z innowacjami koncentrujemy na obszarach dających możliwość zrównoważonego rozwoju, takich jak efektywność energetyczna, odpowiedzialne wykorzystanie surowców czy ochrona klimatu i środowiska naturalnego - powiedział Gietl. - Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc obserwować w przyszłości rozwój lokalnego rynku i działalności w oparciu o bliską współpracę w tym zakresie z naszymi polskimi partnerami.

Według BASF Polska, doświadczenia współpracy z polskimi partnerami biznesowymi pokazują, że polskie firmy są otwarte i gotowe na wdrażanie innowacyjnych projektów. Ponadto sektor gospodarki jest w tym obszarze coraz szerzej wspierany przez administrację rządową, która bardzo pozytywnie odnosi się do nowych technologii oraz definiuje wiodące obszary dla innowacyjnych rozwiązań - takie jak efektywność energetyczna czy redukcja emisji dwutlenku węgla.

BASFbrak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska