BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki

Poza projektem ''Zarządzanie Biznesem Technologicznym'', BASF Polska współpracuje także z uczelniami wyższymi poprzez udział w uczelnianych wydarzeniach naukowych, np. w regularnych corocznych spotkaniach organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach organizowanych zajęć (Seminaria z Przemysłem, Techniki Menedżerskie, Przemysł Chemiczny w Polsce i na świecie), czy w wykładach i spotkaniach z naukowcami na Politechnice Śląskiej. Przedstawiciele firmy także chętnie zasiadają w jury naukowych konkursów organizowanych przez uczelnie wyższe, jak np. konkurs na granty prac badawczych TRL 2.0 organizowany przez Politechnikę Krakowską w 2019 r.

Dodatkowo pracownicy BASF Polska biorą udział w takich spotkaniach jak konferencja Polskiego Towarzystwa Chemicznego czy Debata Forum Młodych, podczas których nasi eksperci m.in dzielą się swoim doświadczeniem ale także opowiadają o możliwych ścieżkach rozwoju studentów z wykształceniem chemicznym.

W 2015 roku BASF Polska organizowała także spotkania dla studentów na Politechnice Wrocławskiej w ramach Akademii BASF. Projekt łączył dwa wymiary. Z jednej strony pozwalał firmie zaadresować potrzeby rekrutacyjne, z drugiej dawał studentom możliwość uczestnictwa w programie, który pomagał im przygotować się do wyzwań przyszłej pracy.

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym BASF Polska prowadzi także wspólne prace dyplomowe na stopień inżyniera, magistra i magistra inżyniera. Poza tym firma na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, np. w kwestii oceny merytorycznej studentów będących słuchaczami studiów doktoranckich. W przypadku Politechniki Warszawskiej wspieramy merytorycznie i materiałowo prowadzących ćwiczenia dla studentów technologii i biotechnologii w ramach laboratorium technologii kosmetycznej. Co ważne, firma wspiera wiele różnych uczelni materiałami do prac dyplomowych oraz zajęć praktycznych w laboratoriach (m.in. Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska).

''Głęboko wierzę, że współpraca z Uczelniami m.in. na etapie prac dyplomowych tworzy doskonałą platformę dla przyszłych inżynierów i magistrów. Doświadczenie we współpracy z przemysłem na tym etapie pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących ścieżek kariery zawodowej'', powiedział  dr Michał Stepulak, Senior Technical Manager Personal Care / Technical Service Personal Care CEE, BASF Polska.

debata-froum-mlodych-2019

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi firma BASF Polska stworzyła także projekt Agro Ambasadorzy BASF, pierwszy w Polsce program ambasadorski skierowany do studentów uczelni rolniczych. Celem programu jest szerzenie wiedzy o innowacjach, bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin i zrównoważonym rolnictwie. 

Ambasadorzy wyłaniani są wśród studentów w dwuetapowym procesie rekrutacji. Zadaniem studenta - Ambasadora Programu jest m.in.: organizacja wykładu tematycznego prowadzonego przez eksperta oraz organizacja wyjazdu grupy studentów do gospodarstwa pokazowego w Kietrzu. Kombinat Rolny Kietrz bierze udział w programie Farm Network in Europe firmy BASF, którego celem jest promocja zrównoważonego rolnictwa, łączącego wysokie plony i ochronę środowiska. Wysokie zainteresowanie programem Agro Ambasadorzy potwierdza fakt, że w ciągu 6 miesięcy podczas pierwszej edycji która odbyła się w 2016/2017 roku, ok. 500 studentów było zaangażowanych w aktywności związane z projektem. Od II edycji partnerem programu zostało również Centrum UNEP Grid/Warszawa, którego eksperci przeprowadzili zajęcia dla studentów z zakresu dobrych praktyk ochrony bioróżnorodności.

W ramach III edycji programu która odbyła się w 2019 roku (od lutego do lipca) zorganizowano cykl wykładów, obejmujący tematyką takie obszary jak: innowacje w rolnictwie, zatrudnienie w branży rolniczej, a także zrównoważone rolnictwo i ochrona bioróżnorodności. Studenci mieli możliwość uczestnictwa w Dniach Pola organizowanych w Pągowie oraz w wycieczce do Rolniczych Zakładów Produkcyjno-Doświadczalnych ''INWESTROL IZ'' w Żórawinie. W ramach programu przeprowadzono również II Ogólnopolski konkurs pt. ''Dobre Praktyki Rolnicze w Twoim Regionie''. Celem konkursu było zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zachęcenie społeczności lokalnych do wdrażania dobrych praktyk rolniczych.

Program był prowadzony na czterech uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. W 2020 roku projekt z powodu pandemii został zawieszony, ale są już plany na jego wznowienie w roku 2021.

- Program Agro Ambasadorzy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, których przyciąga zróżnicowana tematyka wykładów' - powiedział Cezary Urban, Dyrektor Działu BASF Agricultural Solutions. - Podczas naszych spotkań na wydziałach rolniczych prezentujemy innowacje jakie oferuje BASF, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także podpowiadamy jak znaleźć zatrudnienie w branży. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli ponownie spotykać się na uczelniach, jednocześnie oferując możliwości rozwoju dla młodych ludzi w międzynarodowym koncernie.

BASF Polska nie poprzestaje na dotychczasowej współpracy z uczelniami wyższymi i chętnie nawiązuje nowe relacje naukowo - biznesowe. Już wkrótce do grona uczelni współpracujących z firmą dołączy instytucja naukowa ze Śląska. Pod koniec 2020 roku BASF uczestniczył także w jury ogólnopolskiego Konkursu grantowego dla Studentów uczelni technicznych 3Mind 2020 organizowanym przez partnera biznesowego: firmę 3M. 

 - Działania edukacyjne prowadzone przez BASF Polska są doskonałą okazją nie tylko do kreatywnej popularyzacji zagadnień chemicznych, poznawania potrzeb potencjalnych przyszłych pracowników naszej firmy, czy wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości. To także ogromny potencjał do prezentowania w nieoczywisty sposób wartości, wizji i celów firmy szerokiemu gronu odbiorców, także tym biznesowym. Projekty związane z edukacją stwarzają także szerokie możliwości do angażowania naszych partnerów biznesowych i innych interesariuszy w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, co jest ogromną wartością dodaną takich działań - powiedział Jarosław Muczek, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska.


Czytaj więcej:
Nauka 119

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska