BASF buduje bezpiecznie w Polsce

BASF buduje bezpiecznie w Polsce
Celem konkursu "Buduj bezpiecznie", organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, jest wyróżnienie najbezpieczniejszych placów budowy w Polsce. W minionym roku do konkursu zgłoszono 19 budów. Za najbezpieczniejszą jury uznało budowę fabryki katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

Oprócz nagrody głównej, budowa w Środzie Śląskiej została wyróżniona także za "zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych warunków pracy na budowie w tym wykraczających poza wymagania określone przepisami pracy". Wyróżniony został także kierownik budowy, Mieczysław Porada oraz podwykonawcy BASF - firmy Astra i SRW-Staśko, za wkład BHP w proces budowy.

W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: dwa w Śremie (systemy poliuretanowe, produkty chemii budowlanej) i jeden w Myślenicach (domieszki do betonu). W pierwszym kwartale 2014 roku zostanie otwarta fabryka katalizatorów w Środzie Śląskiej. W powstających kosztem 150 mln euro zakładach zatrudnienie znajdzie blisko 400 osób.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska