BASF przeciętne zainaugurował 2012 r.

BASF przeciętne zainaugurował 2012 r.
Średni początek roku dla BASF. Wprawdzie sprzedaż była wyższa niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i wzrosła o 6 proc. do poziomu do 20,6 mld euro, to jednak zysk operacyjny zmniejszył się o 7,5 proc. do stanu 2,5 mld euro i był nieco niższy niż w tym samym kwartale roku poprzedniego.

Wyższe koszty surowców nie mogły być w całości zrekompensowane we wszystkich obszarach działalności, co spowodowało presję na marże. Zyski znacznie wzrosły w segmentach ropy i gazu oraz rozwiązań w dziedzinie rolnictwa - ocenił Kurt Bock, Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF.

Jednak wynik finansowy wyniósł minus 73 mln euro i był o 903 mln euro niższy niż w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk netto zmniejszył się o 687 mln euro i wyniósł 1,7 mld euro.

W segmencie chemikaliów sprzedaż wzrosła, głównie dzięki pozytywnym zmianom kursów walut i sprzedaży do spółek Grupy Styrolution. Wielkość sprzedaży zmniejszyła się w wyniku optymalizacji łańcucha dostaw produktów krakingu parowego, przeprowadzonej w trzecim kwartale 2011 r. W stosunku rok do roku sprzedaż lekko wzrosła. Wyższe koszty surowców spowodowały spadek marż, co doprowadziło do spadku zysków znacznie poniżej bardzo dobrego poziomu z pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Z kolei w segmencie tworzyw sprzedaż była nieznacznie niższa niż w pierwszym kwartale 2011 r. Wyższe ceny i różnice kursowe pozytywnie przyczyniły się do zwiększenia wartości sprzedaży; ilościowo była ona słabsza. Niższe marże doprowadziły do znacznego obniżenia zysków. Ponadto zaplanowana konserwacja zakładów MDI i TDI w Geismar w USA wpłynęła negatywnie na zyski w dziale poliuretanów.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska