BASF przyczynia się do upowszechnienia samochodów elektrycznych

Wśród materiałów do produkcji akumulatorów firma BASF oferuje również katody NCA (wykonane z mieszaniny niklu, kobaltu i tlenku aluminium) oraz NCM (z mieszaniny niklu, kobaltu i tlenku manganu). BASF posiada centra badawczo-rozwojowe na całym świecie w pobliżu swoich klientów: w Ludwigshafen (w Niemczech), w Beachwood (w stanie Ohio), w Szanghaju (w Chinach) oraz w Amagsaki i Onoda (w Japonii). Ta bliskość sprawia, że firma rozumie oczekiwania klientów oraz potrzeby rynku. BASF uzupełnia własne zasoby badawcze, współpracując z naukowcami i uczelniami na całym świecie oraz korzystając z pomocy start-upów.

W ramach naukowej sieci, zajmującej się elektrochemią i akumulatorami, firma BASF jest również zaangażowana w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących materiałów. Współpracuje z Instytutem Technologii w Karlsruhe (KIT) oraz z ich wspólnie ufundowanym Laboratorium Akumulatorów i Elektrochemii (BELLA). Wraz z instytucjami akademickimi oraz partnerami prywatnymi bierze udział w licznych projektach badawczych, częściowo finansowanych ze środków publicznych niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii.

Globalny zasięg dla lokalnych rynków

BASF jest ważnym graczem na rynku materiałów do produkcji akumulatorów. Prowadzi fabryki pilotażowe i produkcyjne we wszystkich najważniejszych regionach (Ludwigshafen, Niemcy; Elyria i Beachwood, Ohio, USA; Battle Creek, Michigan, USA; oraz Onoda i Kitakyushu, Japonia). Dostarcza materiały do platform wiodących producentów wyposażenia oryginalnego w branży motoryzacyjnej i rozwija gałąź działalności zajmującej się produkcją materiałów do akumulatorów. W 2017 roku zwiększyła swoje moce produkcyjne w Azji, wzmocniła pozycję w USA i ogłosiła zamiar zwiększenia mocy produkcyjnych w Europie.

W Ameryce Północnej BASF oraz TODA KOGYO utworzyły BASF Toda America LLC (BTA), która będzie produkować i wprowadzać na rynek wysokoenergetyczne materiały do katod NCM i NCA w Eluria (Ohio) oraz w Battle Creek w Michigan. Współpraca na tym kontynencie sprawia, że BASF staje się strategicznym dostawcą i umożliwia firmie produkowanie innowacyjnych materiałów katodowych, które odpowiadają na zapotrzebowanie kluczowych międzynarodowych klientów. W Japonii współpraca pomiędzy BASF a TODA KOGYO, BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM), pozwoliła na zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie w Onoda w Japonii.

Minidokument „Optymizm w ruchu”

BASF uruchamia nową kampanię komunikacyjną poświęconą innowacjom w materiałach do produkcji akumulatorów, dzięki którym samochody elektryczne staną się bardziej ekonomiczne, praktyczne i powszechne. Aby wprowadzić tę optymistyczną wizję w życie, BASF stworzyła spektakularny w warstwie wizualnej minidokument zatytułowany „Optymizm w ruchu”, opisujący życie rodziny w Szanghaju i w Los Angeles, dwóch najbardziej zatłoczonych miastach świata.


Źródło: BASF

Czytaj więcej: Motoryzacja 336

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska