BASF przyspiesza swoje działania w obszarze tworzyw sztucznych na PRSE 2024

Istotne znaczenie dodatków dla poprawy jakości tworzyw sztucznych z recyklingu

Na PRSE 2024 BASF zaprezentuje różne dodatki, których receptury zostały opracowane pod kątem różnych zastosowań oraz typów polimerów. Rozwiązania te odpowiadają na takie potrzeby jak ograniczenie żelowania przy przetwarzaniu folii czy poprawa właściwości mechanicznych mocno zdegradowanych tworzyw pochodzących na przykład z części motoryzacyjnych.

Tworzywa sztuczne wymagają stabilizacji zapewniającej odporność na utlenianie pod wpływem temperatury i światła. Taka odporność jest niezbędna w przypadku określonych technik obróbki oraz zastosowań. Jednak w pierwszym cyklu życia produktu stabilizatory zanikają, co skutkuje zmianą właściwości reologicznych i mechanicznych tworzywa. Ponadto zawierający zanieczyszczenia plastik z recyklingu może jeszcze przyspieszać degradację polimerów, co prowadzi do takich problemów jak nieprzyjemny zapach czy pogorszenie jakości powierzchni.
Specjalnie opracowane dodatki spełniają istotną rolę w odmłodzeniu recyklatów i zapewnieniu odpowiedniej ich jakości do poszczególnych zastosowań. Szerokie kompetencje BASF dotyczące zjawiska degradacji polimerów oraz mechanizmów stabilizacji pozwalają firmie na opracowywanie zindywidualizowanych rozwiązań restabilizujących do różnych rodzajów materiałów z recyklingu wykorzystywanych w dobrach konsumpcyjnych i trwałego użytku.

ChemCycling: uzupełniające rozwiązanie do produktów o podwyższonych parametrach.

Recykling chemiczny, jako uzupełnienie recyklingu mechanicznego, może zwiększyć wskaźniki recyklingu i przyczynić się do skuteczniejszego zamknięcia obiegu w zagospodarowaniu tworzyw sztucznych. Koncepcja ChemCycling w BASF polega na wykorzystaniu odpadów plastikowych jako surowca wtórnego w procesie produkcji materiałów o podwyższonych parametrach. Udział surowców z recyklingu jest przypisywany poszczególnym produktom z certyfikatem Ccycled, wytwarzanym w zintegrowanym systemie produkcji. Udział ten jest określany zgodnie z zasadą bilansu masy, a nasi klienci mogą przetwarzać te produkty w taki sam sposób jak ich konwencjonalne odpowiedniki. Asortyment Ccycled liczy obecnie około 240 produktów, które nasi klienci wykorzystują do różnych zastosowań – w opakowaniach żywności i kontenerach do transportu leków w kontrolowanej temperaturze, w tworzywach o podwyższonych parametrach dla branży motoryzacyjnej oraz w tekstyliach funkcjonalnych.

depositphotos-109829590-s

Przystępna metoda identyfikacji tworzyw sztucznych z wykorzystaniem mobilnej spektroskopii w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR) trinamiX

trinamiX GmbH, czołowy dostawca rozwiązań mobilnej spektroskopii i podmiot zależny BASF, zaprezentuje na swoim stoisku G3 uniwersalną technologię identyfikacji tworzyw sztucznych i tekstyliów. Od projektowania tworzyw sztucznych zdatnych do sortowania poprzez kontrolę jakości tworzyw stanowiących surowiec lub produkt finalny aż po dokładniejsze sortowanie pozwalające na bardziej efektywny recykling – mobilna identyfikacja tworzyw sztucznych i tekstyliów znajduje zastosowanie w całym łańcuchu dostaw. Adrian Vogel, Segment Lead Circular Economy w trinamiX, wygłosi prelekcję na temat „Efektywny łańcuch wartości recyklingu dzięki spektroskopii w paśmie bliskiej podczerwieni”. Czas i miejsce prezentacji: audytorium 1 / hala 12, 19 czerwca, godz. 14:45.

Resycure – ważny rynek polimerów z recyklingu

Resycure jest inteligentnym rynkiem B2B łączącym marki i przetwórców z dostawcami wysokiej jakości tworzyw sztucznych z recyklingu. Platforma umożliwia zakup i sprzedaż oraz testowanie i wykorzystywanie polimerów z recyklingu, przyczyniając się do ograniczenia odpadów plastikowych i emisji CO2.