BASF świętuje z polskimi uczelniami

BASF świętuje z polskimi uczelniami…
W 2015 roku koncern BASF obchodzi 150. rocznicę istnienia. Jednocześnie okrągłe jubileusze obchodzą również wydziały chemiczne czterech polskich uczelni - Politechniki Warszawskiej (100. rocznica utworzenia) , Politechniki Wrocławskiej (70. rocznica), Uniwersytetu Warszawskiego (60. rocznica) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (60. rocznica uruchomienia studiów chemicznych oraz 20. rocznica wydziału). Z tej okazji BASF oraz dziekani uczelni zawarli porozumienie w sprawie wspólnych obchodów, których celem jest podkreślenie ważnej roli chemii w gospodarce i edukacji.

Wspólne świętowanie jubileuszów istnienia ma być dla wszystkich podmiotów dobrą okazja do zaprezentowania dorobku w zakresie edukacji i badań oraz pokazania ich wkładu w rozwój polskiej chemii.

Jednocześnie wspólne obchody rocznicowe stanowić mają swego rodzaju ukoronowanie wielu lat dobrych relacji oraz rozwijania współpracy między koncernem BASF a polskimi uczelniami. Ma także pokazać, iż współdziałanie biznesu i nauki jest korzystne dla obu stron, dzięki niemu wiedzę teoretyczną można bowiem połączyć z działaniami praktycznymi.

Wśród zaplanowanych wydarzeń akademickich, w których będzie współuczestniczyć BASF, znajdują się między innymi konferencje i pikniki naukowe, które pozwolą na dotarcie do szerokiego grona studentów. Wydarzenia zaplanowane są na wiosnę i lato br.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska