BASF szuka bohaterów przyszłości

BASF szuka bohaterów przyszłości…
Celem konkursu "Bohaterowie przyszłości" ogłoszonego przez BASF jest zaznajomienie uczniów szkół średnich z nauką oraz zwrócenie ich uwagi na rolę, jaką nauka odgrywa w codziennym życiu oraz w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Konkurs ruszył w grudniu 2014 r. w Czechach, Rumunii i Serbii, a w styczniu 2015 r. - w kolejnych 7 krajach europejskich. W Polsce konkurs rozpoczął się 15 stycznia.

Konkurs organizowany przez BASF to nie tylko zabawa, lecz także metoda poszukiwania przyszłych młodych wynalazców, którzy będą potrafili w kreatywny sposób wykorzystywać wiedzę naukową do wdrożenia rozwiązań przyjaznych środowisku.

Zadaniem zespołów złożonych z uczniów szkół średnich, jest przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań problemów istniejących w lokalnej społeczności. Problemy mogą polegać na marnotrawieniu energii elektrycznej w szkole lub nadmiernej produkcji odpadów - chodzi o to, aby rozwiązać problem za pomocą metod naukowych. Przygotowując i wprowadzając w życie rozwiązań problemów, uczniowie powinni zrozumieć, że nauka, w tym także chemia, powinna być ważnym narzędziem służącym zrównoważonemu rozwojowi.

- W ciągu 150 lat istnienia BASF dokonaliśmy szeregu odkryć technologicznych służących promowaniu zrównoważonego rozwoju, od innowacyjnych materiałów umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zielonej energii do nowoczesnych i bardziej przyjaznych środowisku części samochodowych - mówi Filip Dvorak z BASF Central Europe. - Celem konkursu naukowego "Bohaterowie przyszłości" jest zapoznanie młodego pokolenia z koncepcją zrównoważoności oraz rolą, jaką w tej dziedzinie odgrywa nauka. Chcemy też nauczyć młodych ludzi stosowania wiedzy w praktyce. Wierzymy, że osoby, które dzisiaj są młodymi wynalazcami, w przyszłości staną się naukowcami.

Młodzi uczestnicy konkursu mają za zadanie zidentyfikowanie - przy pomocy nauczyciela prowadzącego - problemu istniejącego w lokalnym środowisku. Następnie zespoły powinny razem z nauczycielem prowadzącym przeanalizować problem oraz znaleźć rozwiązanie i wprowadzić je w życie. Do wykonania zadania potrzebna będzie wiedza teoretyczna i naukowe zainteresowania młodzieży. Przyda się też kreatywność i bogata wyobraźnia. Najlepsze pomysły mogą posłużyć jako dobry przykład, bądź zainspirować innych do wprowadzenia zmian i zastosowania zrównoważonych rozwiązań.

BASF przygotował materiały edukacyjne, które pomogą uczniom i nauczycielom przygotować się do konkursu. Są to dostępne do pobrania artykuły naukowe omawiające związki pomiędzy zrównoważonym rozwojem a nauką w odniesieniu do globalnych problemów najbardziej dotykających nasz świat, jak zużycie energii czy niedobory wody pitnej. Teksty informują uczniów o najnowszych wynikach badań i innowacjach oraz dostarczają wielu ciekawych danych, które mogą zainteresować młodych ludzi. Artykuły naukowe wspomagają w pracy także nauczycieli, przedstawiając najnowsze odkrycia naukowe, o których być może jeszcze nie słyszeli.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać prezentację lub nagranie wideo pokazujące zrównoważone rozwiązanie opracowane przez zespół za pośrednictwem strony internetowej organizatora do końca kwietnia 2015 r. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez profesjonalne jury, a najlepsze zespoły otrzymają cenne nagrody.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska