BASF wspiera rozwój Dolnego Śląska

BASF popularyzuje wśród partnerów i społeczności lokalnej we wszystkich regionach, w których działa, innowacyjne rozwiązania wychodzące naprzeciw przyszłym wyzwaniom społeczeństwa. Za jedno z nich uznawany jest dynamicznie wzrastający poziom urbanizacji. Niesie on za sobą jednoczesny rozwój zapotrzebowania na efektywne technologie dla budownictwa, gospodarowania ściekami komunalnymi czy wsparcia kształtowania zamkniętego systemu odpadów. Firma stara się upowszechniać wiedzę na temat konieczności poszukiwania odpowiedzi na przyszłe wyzwania globalne już w wymiarze regionalnym i lokalnym.

Okazją do przedstawienia najnowszych rozwiązań w tym zakresie wśród mieszkańców prężnie rozwijającego się Wrocławia był tradycyjny Oktoberfest, zorganizowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. W ramach wydarzenia BASF zaprezentował jedną z najnowocześniejszych technologii pozwalających na znaczne usprawnienia w obszarze gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych. Przedstawiono nowoczesne tworzywo sztuczne ecovio, które spełnia międzynarodowe kryteria kompostowania. Proces produkcji oparty jest na innowacyjnej technologii, wykorzystującej właściwości kompostowalnego polimeru (Ecoflex) i kwasu mlekowego (PLA) uzyskiwanego z kukurydzy. Dzięki temu ecovio może ulec biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy i ich enzymy. Ta technologia oferuje różne gatunki produktów spełniających międzynarodowe i krajowe wymogi dotyczące kompostowania przemysłowego. Dzięki innowacyjnym foliom, z których tworzone są torby na zakupy i worki, kompostowalnym naczyniom, a nawet kapsułkom kawy, które w pełni ulegają rozkładowi BASF zaprezentował, w jaki sposób współcześnie przemysł chemiczny może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych, a w efekcie także do ochrony środowiska naturalnego.

- BASF wsłuchuje się w potrzeby partnerów biznesowych i klientów - powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska. - Cieszymy się, że poprzez promowanie zrównoważonych rozwiązań, dzielenie się wiedzą na temat innowacyjnych technologii oraz rozwijanie zaangażowania biznesowego, odpowiadamy na te potrzeby i jednocześnie wspieramy rozwój polskiego przemysłu. Długofalowe zaangażowanie w regionie Dolnego Śląska - zarówno biznesowe, jak i społeczne - pokazuje, jak poprzez wzmacnianie relacji w skali lokalnej, wspólnie z partnerami możemy osiągać sukcesy, wdrażając rozwiązania najpilniejszych potrzeb gospodarczo-społecznych.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska