BASF zmienia strukturę organizacyjną

BASF zmienia strukturę organizacyjną…

W ramach zmiany struktury organizacyjnej BASF tworzy warunki sprzyjające dalszemu przybliżaniu się do klientów, poprawie konkurencyjności oraz bardziej rentownemu wzrostowi. BASF usprawnia struktury administracyjne, precyzując rolę jednostek usługowych i regionów oraz upraszczając procedury i procesy. W rezultacie tych działań firma planuje zaoszczędzić 300 mln euro dzięki programowi bieżącego doskonalenia, który od końca 2021 roku powinien przynosić 2 mld euro zysku rocznie.

W trakcie wdrażania strategii BASF spodziewa się zmniejszyć liczbę stanowisk o łącznie 6000 na całym świecie do końca 2021 roku. Będzie to możliwe dzięki uproszczeniom organizacyjnym oraz poprawie efektywności w pionach administracyjno-usługowych, a także w działach operacyjnych. W związku z zapowiadanymi zmianami w portfolio usprawnione zostaną także centralne struktury firmy. BASF wciąż będzie potrzebować dodatkowych pracowników w obszarach produkcji czy cyfryzacji, w zależności od przyszłego tempa wzrostu.

- Będziemy konfigurować nową strukturę organizacyjną, ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie synergii, ograniczanie punktów styku oraz promowanie elastyczności i kreatywności - powiedział dr Martin Brudermüller, prezes Zarządu spółki BASF. - Chcemy, aby nasi klienci doświadczyli nowości w BASF. Aby to osiągnąć, musimy przeprowadzić odnowę BASF. Dlatego też będziemy nadal rozwijali nasze struktury pod kątem poprawy wydajności i efektywności działania. W ten sposób zapewnimy sukces naszym klientom, wzmocnimy naszą konkurencyjność i będziemy rentownie rozwijać się jako firma”.

Wyraźny rozdział funkcji zarządzania i nadzoru i usług

Działy operacyjne skoncentrowane na potrzebach klientów, jednostki usługowe i regiony, a także oszczędne Centrum Korporacyjne będą fundamentami nowej struktury organizacyjnej BASF. Centrum Korporacyjne, liczące mniej niż 1000 pracowników, będzie wspierało Zarząd spółki w kierowaniu całym przedsiębiorstwem. Obejmuje to zadania centralne, między innymi w obszarach strategii, finansowym, prawnym, kadrowym i komunikacyjnym.

Ponadto około 29 000 pracowników będzie zatrudnionych w interdyscyplinarnych jednostkach usługowych. „Global Engineering Services” i "Global Digital Services" będą w przyszłości oferować swoje usługi poszczególnym zakładom lub globalnym jednostkom biznesowym Grupy BASF, zaś „Global Procurement” zadba o poprawę efektywności zaopatrzenia i zakupów. Nowa jednostka „Global Business Services” będzie stanowiła globalną sieć 8000 pracowników świadczących kompleksowe usługi. Będą oni obsługiwać jednostki biznesowe w takich obszarach, jak finanse, kadry, komunikacja i łańcuch dostaw. Szefem jednostki „Global Business Services” będzie Marc Ehrhardt, kierujący obecnie pionem finansowym.

Sprecyzowane zostaną role regionów i krajów. Struktury te reprezentują BASF lokalnie i wspierają rozwój jednostek biznesowych poprzez zapewnienie bliskich relacji z klientami na poziomie lokalnym.

Pierwsze zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Ludwigshafen: początek negocjacji w sprawie umowy zakładowej Ludwigshafen

W związku z bieżącymi zmianami oraz planowanymi dalszymi zmianami do końca 2021 roku przedstawiciele zarządu i pracowników wspólnie postanowili przystąpić do negocjowania nowej umowy zakładowej dla BASF SE. Aktualna umowa zakładowa obowiązuje do końca grudnia 2020 roku. Celem negocjacji jest podpisanie nowej umowy w pierwszej połowie 2020 roku.


Czytaj więcej:
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska