BOP podnosi standardy bezpieczeństwa

BOP podnosi standardy bezpieczeństwa
18 września w Płocku przedstawiciele Basell Orlen Polyolefins oraz Urzędu Dozoru Technicznego podpisali porozumienie o podjęciu wspólnych działań, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa technicznego instalacji eksploatowanych przez BOP w Płocku.

BOP będzie korzystać z usług UDT zwłaszcza w zakresie przygotowywania i przeprowadzania inspekcji technicznych opartych na analizie ryzyka (RBI – Risk Based Inspection), analizie zagrożeń i ryzyka (HAZOP – Hazard nad Operability Study) i analizie przypisania i weryfikacji poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – Safety Integrity Level).

Postanowienia porozumienia o współpracy mają być realizowane poprzez działania grup roboczych ekspertów BOP i UDT.

Spółka Basell Orlen Polyolefins jest jedynym polskim producentem polipropylenu oraz polietylenu i największym krajowym wytwórcą tworzyw sztucznych. Udziałowcami BOP są w równych częściach Grupa Orlen oraz LyondellBasell.

Urząd Dozoru Technicznego realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych i wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce poprzez prowadzenie profesjonalnych, bezstronnych ocen i badań technicznych.