Badanie potencjału recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce

Badanie potencjału recyklingu…

W nawiązaniu do aktualnych prac prowadzonych przez resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, Stowarzyszenie " Polski Recykling" zbiera dane dotyczące możliwości produkcyjnych zakładów recyklingu tworzyw sztucznych, a także możliwości dalszego rozwoju mocy przerobowych.

Ankieta "Badanie potencjału produkcyjnego zakładów recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce" zawiera 9 pytań a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.

Badanie dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSUQInN6r0F8gW89EB0TK8jADjK6XzLtlwpHs4jXigUkg_g/viewform

O Stowarzyszeniu "Polski Recykling"

Stowarzyszenie "Polski Recykling" jest aktualnie największą organizacją branżową zrzeszającą wyłącznie polskie zakłady recyklingu tworzyw sztucznych w naszym kraju. Głównym celem jest promocja recyklingu, który jest najbardziej korzystnym dla środowiska procesem przetwarzania odpadów. Celem Stowarzyszenia jest współpraca z administracją państwową w celu promowania odzysku odpadów surowcowych i selektywnej zbiórki odpadów. Aktywnie uczestniczymy w posiedzeniach sejmowych i senackich Komisji Ochrony Środowiska.

Stowarzyszenie reprezentuje recyklerów w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego powołanej przez Ministra Rozwoju. Organizacja jest członkiem Rady przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także członkiem Plastic Recyclers Europe - największej w Europie organizacji zrzeszającej recyklerów tworzyw sztucznych z siedzibą w Brukseli.