Ankieta - wiadomości w Plastech

Ankieta dla recyklerów - zmiany

Stowarzyszenie Polski Recykling przygotowało ankietę, w związku ze zgłaszanymi problemami recyklerów wynikających z wprowadzenia nowych regulacji prawnych w ustawie o odpadach oraz ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

EuPC publikuje wyniki ankiety

Od stycznia do września 2018 r. EuPC przeprowadziło swoje drugie europejskie badanie na temat wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w europejskim przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Raport o cyfryzacji w UE.

The Center for Data Innovation, think tank zajmujący się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną, opublikował raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej.


Wzrost sektora chemicznego

Według najnowszych danych opublikowanych przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego Cefic (The European Chemical Industry Council), produkcja sektora chemicznego Unii Europejskiej znacznie wzrosła w tym roku, pozostając jednak nadal poniżej poziomu sprzed kryzysu.

Idealny szef według inżynierów

Bank Danych o Inżynierach w swojej najnowszej sondzie z czerwca 2013 roku zapytał o cechy idealnego szefa.