Stowarzyszenie "Polski Recykling": badamy realny koszt recyklingu w Polsce

Stowarzyszenie "Polski Recykling":…

Zakończyły się konsultacje publiczne przedmiotowego projektu ustawy nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). W opinii zarządu i przedstawicieli Stowarzyszenia "Polski Recykling", mimo krytyki zaproponowanych rozwiązań pojawiającej się ze strony producentów opakowań i wprowadzających, prace nad dokumentem nie powinny być przerywane ani wstrzymywane. Prowokowanie sytuacji, aby procedowana ustawa trafiła do kosza, z zamysłem, że będzie pisana od początku, może poskutkować tym, że nie doczekamy się nowego systemu nawet w 2024 r. Należy wykorzystać dostępną ścieżką legislacyjną, by wprowadzić zadowalające dla branży komunalnej zmiany.

Dlatego Stowarzyszenie "Polski Recykling" zdecydowało się na stworzenie raportu o realnych kosztach recyklingu. - Podpisaliśmy umowę z wiodącą, międzynarodową firmą consultingową. Raport będzie opublikowany na przełomie października i listopada 2021 roku. Chciałbym, jako prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling", zaapelować do recyklerów o wypełnienie ankiety przygotowanej przez firmę doradczą. Zebrane dane pozwolą nam skuteczniej odpowiadać na potrzeby branży - mówi Szymon Dziak - Czekan, prezes SPR.

Badanie dostępne jest pod poniższym linkiem:


O Stowarzyszeniu "Polski Recykling"

Stowarzyszenie "Polski Recykling" jest aktualnie największą organizacją branżową zrzeszającą wyłącznie polskie zakłady recyklingu tworzyw sztucznych w naszym kraju. Głównym celem jest promocja recyklingu, który jest najbardziej korzystnym dla środowiska procesem przetwarzania odpadów. Celem Stowarzyszenia jest współpraca z administracją państwową w celu promowania odzysku odpadów surowcowych i selektywnej zbiórki odpadów. Aktywnie uczestniczymy w posiedzeniach sejmowych i senackich Komisji Ochrony Środowiska.