Badanie rynku: Rury PVC

Badanie rynku: Rury PVC Nie jest żadnym odkryciem fakt, iż od wielu już lat rury z tworzyw sztucznych z powodzeniem zastępują te wykonane z betonu, żeliwa, miedzi lub stali. Ze względu na ich niską wagę i odporność na korozję i chemikalia, udział rur z tworzyw sztucznych rośnie zdecydowanie na wszystkich rynkach.

Międzynarodowy instytut badawczy Ceresana już kilkukrotnie dokonywał analiz światowego rynku rur z tworzyw sztucznych. Obecnie analitycy po raz pierwszy przedstawiają raport dotyczący rynku rur PVC. Ceresana spodziewa się, że do 2025 roku całkowita produkcja rur z PVC będzie wzrastać średnio o 3,7% rocznie. Do najważniejszych zastosowań rur PVC należy odprowadzanie ścieków i zaopatrzenie w wodę pitną.

Uniwersalne zastosowania rur PVC

Według analityków Ceresany w najbliższych latach znaczny wzrost zainteresowania rurami PVC nastąpi w rolnictwie. Na znaczeniu zyskuje regularne nawadnianie upraw rolnych ze względu na konsekwencje zmian klimatycznych. Do krajów, w których istnieje największy potencjał nawadniania terenów rolnych należą Chiny, Indie oraz Brazylia i Turcja. Ogółem światowe zapotrzebowanie na rury nawadniające i drenażowe z PVC w segmencie rolnictwa prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach o około 5,7% rocznie.

Rury kanalizacyjne z PVC oferują znaczne korzyści

Rury z PVC są znacznie lżejsze od rur wykonanych z betonu czy żeliwa. Dzięki temu rury z PVC mogą być często instalowane bez ciężkiego sprzętu. Ich transport na plac budowy i przycinanie do pożądanych rozmiarów również jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku rur wykonanych z materiałów tradycyjnych. Z drugiej strony poszczególne odcinki rur PVC mogą być znacznie dłuższe ze względu na niższy ciężar. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego na połączenie odcinków rurociągu, co skutkuje obniżeniem kosztu realizacji całej inwestycji.

Rury z tworzyw sztucznych - branża zależna od kondycji budownictwa

Popyt poszczególnych krajów na taki produkt jak rury jest w olbrzymim stopniu uzależniony od rozwoju i stanu budownictwa w danym kraju, aktualnej sytuacji w przemyśle budowlanym oraz klimatu inwestycyjnego w poszczególnych sektorach gospodarki. Niepewność polityczna, zmniejszenie wydatków publicznych lub brak inwestycji prywatnych maja zasadniczo drastyczne skutki zarówno dla przemysłu budowlanego jak i rynku rur. Intensywność inwestycji w rury kanalizacyjne, rury do przesyłu wody pitnej różni się znacznie w poszczególnych krajach. Obecnie perspektywy dla tak ważnych rynków jak Chiny czy Rosja ponownie się poprawiły.

Studium w skrócie

Rozdział 1 zawiera opis i analizę światowego rynku rur PVC, w tym prognozy do 2025 roku. Przychody (w dolarach i euro) generowane z rur PVC oraz produkcja i popyt (w tonach) na rury PVC są podane dla każdego regionu.

Rozdział 2 bardziej szczegółowo analizuje 16 głównych krajów. Ocenia się przychody, popyt, produkcję, jak również import i eksport. Ponadto, popyt na rury PVC w każdym kraju jest podzielony według obszarów zastosowania.

Rozdział 3 dotyczy obszarów zastosowania rur PVC w poszczególnych regionach. Przedstawiono dane dotyczące rozwoju popytu dla Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Rozdział 4 przedstawia profile firm największych producentów rur z tworzyw sztucznych - w przejrzysty sposób uporządkowane według danych kontaktowych, przychodów, zysku, asortymentu produktów. Podano szczegółowe profile 55 producentów, w tym Aliaxis Group, China Lesso Group Holdings, Fletcher Building, Georg Fischer, Mexichem, Sekisui Chemical Co, Tessenderlo Group, Uponor Corporation i Westlake Chemical Corporation.

Więcej informacji nt. studium znaleźć można na stronie ceresana.com

JL
Źródło: Ceresana