Bardzo dobre wyniki kwartalne Grupy Ergis

Bardzo dobre wyniki kwartalne Grupy Ergis
Grupa Ergis zanotowała w pierwszym kwartale 2015 roku przychody w wysokości blisko 165 mln zł (o 0,7 proc. wyższe aniżeli w tym samym okresie roku poprzedniego). Zysk operacyjny w tm okresie osiągnął poziom 10,7 mln zł i był o 16,8 proc. wyższy niż w tym samym okresie 2014 roku, zaś zysk netto wyniósł 7,8 mln zł (wzrost o 31,8 proc. w porównaniu z I kw. ub.r.).

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, na bardzo dobre wyniki finansowe wpłynęły prowadzone w ostatnich latach inwestycje, w tym unowocześnianie linii produkcyjnych, jak również korzystna sytuacja surowcowa w I kwartale tego roku. Grupa w ostatnim czasie zrealizowała program inwestycji rozwojowych o wartości ponad 20 mln zł, przed terminem uruchamiając kolejną linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz drugą linię do produkcji taśm PET w fabryce Ergis SA w Oławie.

- Pierwszy kwartał zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi, do których przyczyniły się przede wszystkim efekty prowadzonych w ostatnich latach inwestycji - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Na uwagę zasługuje wzrastający udział produktów innowacyjnych w zyskach spółki, ze szczególnym uwzględnieniem największego jak dotąd sukcesu rozwojowego: wprowadzenia na rynki europejskie unikatowej folii stretch nanoErgis. Był to ponadto kolejny kwartał, w którym większość wzrostu wynikała ze sprzedaży prowadzonej na innych niż Polska rynkach Unii Europejskiej. Są to dowody, że od lat nasza Grupa wykorzystuje, panujący w naszej części Europy, sprzyjający klimat do rozwoju działalności przemysłowej.

Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale były wyższe o 0,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i został osiągnięty mimo wzmocnienia kursu złotego w relacji do euro.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 17,2 proc.) w rezultacie przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia tam produkcji folii nanoErgis. W segmencie sprzedaży opakowań drukowanych Grupa również zanotowała wzrost (o 3,1 proc.) w efekcie rozbudowy parku maszynowego spółki Flexergis. Pozytywnie na wyniki wpłynęły także niskie ceny surowców w I kwartale tego roku.

Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 12,4 proc.) dotyczył folii izolacyjnych. Spadek w grupie twardych folii opakowaniowych (o 9,4 proc.) wynikał z zaostrzonej konkurencji cenowej na rynku krajowym.

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I kwartale 2015 były znacząco wyższe niż w tym samym kwartale 2014, zarówno z powodu poprawy rentowności operacyjnej, jak i niższych kosztów odsetek.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska