Basell Orlen Polyolefins uruchomił nowe zakłady


Technologie Spheripol i Hostalen, opracowane przez firmę Basell i wykorzystywane przez BOP w nowych zakładach w Płocku, należą do głównych procesów produkcyjnych poliolefin na świecie. Około 50% światowej produkcji polipropylenu (PP) powstaje w oparciu o technologię Spheripol. Znaczna część produkowanego HDPE opiera się na procesie Hostalen.

Proces Spheripol jest najpowszechniej stosowaną technologią wytwarzania PP, jaka kiedykolwiek powstała. Proces Spheripol to efekt ponad 40 lat ciągłego rozwoju technologii produkcji poliolefin oraz systemów katalitycznych, zapewniający w prosty i ekonomiczny sposób wytwarzania szerokiej gamy polipropylenów najwyższej jakości. Proces Hostalen jest jedną z czołowych i najbardziej innowacyjnych technologii produkcji polietylenu.

Granulat poliolefinowy powstały w wyniku procesów Spheripol i Hostalen znajduje szerokie zastosowanie zarówno na rynku konsumenckim, jak i przemysłowym, m.in. w produkcji opakowań na żywność i napoje, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych, rur oraz innych opakowań z tworzyw sztucznych.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Poliolefiny 74 Inwestycje 716