Bayer inwestuje w surowce do wyrobu poliuretanów

Bayer inwestuje w surowce…
Koncern Bayer MaterialScience rozpoczął budowę wielofunkcyjnego zakładu produkcji surowców stosowanych do wyrobu powłok poliuretanowych.

Obiekt stanie w niemieckim Leverkusen, gdzie Bayer ma swoją siedzibę. Produkty takie jak diizocyjanian heksametylenu (HDI) diizocyjanian izoforonu (IPDI) są stosowane przede wszystkim do produkcji wysokiej jakości powłok samochodowych i przemysłowych przyjaznych dla środowiska. W rozbudowę swoich możliwości produkcyjnych firma zainwestuje około 35 mln euro. Zakład ma rozpocząć produkcję jesienią przyszłego roku.

Nowy, wielofunkcyjny zakład zostanie zintegrowany z istniejącą produkcją diizocyjanianu heksametylenu (HDI) oraz diizocyjanianu izoforonu (IPDI) w oddziale w Leverkusen i będzie wykorzystywał nowoczesne, innowacyjne technologie procesowe dla skutecznej produkcji obu surowców.

Jednym z ważnych obszarów zastosowania obu surowców jest produkcja wysokiej jakości powłok poliuretanowych do celów wykończeniowych w przemyśle samochodowym. W związku ze wzrostem transportu osobowego na całym świecie, istnieje zapotrzebowanie na wysokiej jakości powłoki poliuretanowe, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska. Bayer MaterialScience opracował innowacyjne produkty do tego rodzaju zastosowań, oparte na diizocyjanianie heksametylenu (HDI) oraz diizocyjanianie izoforonu (IPDI), które umożliwiają również produkcję powłok o niskiej zawartości rozpuszczalników. Oba surowce są również wykorzystywane m.in. w powłokach przemysłowych, powłokach tekstylnych oraz do produkcji klejów.