Bezpieczna chemia w Tarnowie

Bezpieczna chemia w Tarnowie
Główne tematy spotkań, które odbywały się w dn. 22-26 lipca w Tarnowie, obejmowały takie zagadnienia, jak przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym na poziomie zakładu, na szczeblu lokalnym i krajowym i w ramach współpracy agend międzynarodowych oraz zaprezentowanie polskiego potencjału w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. W szkoleniach i warsztatach zorganizowanych przy współpracy Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), Grupy Azoty SA oraz tarnowskiego magistratu wzięło udział blisko 50 osób z Kenii, Holandii, Niemiec, Francji i Polski.

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia dotyczyły między innymi podstaw bezpieczeństwa chemicznego w produkcji, obrocie i gospodarowaniu chemikaliami w Kenii (Projekt Kenijski). Szkolenie oraz cały Projekt Kenijski są częścią międzynarodowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa chemicznego w świecie oraz kontynuacją Międzynarodowej Konferencji nt. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie, która odbyła się w listopadzie 2012 r.

Poza cyklem zajęć teoretycznych odbywających się w różnych częściach Tarnowa, w dniu 24 lipca uczestnicy szkolenia gościli na terenie fabryki Grupy Azoty SA oraz wzięli udział w spotkaniu poświęconemu zarządzaniu bezpieczeństwem terenie zakładów. Podczas wizyty członkowie delegacji mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami przedstawionymi przez kadrę spółki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, a także uczestniczyli w prezentacji na terenie fabryki.

Wydarzenie było współorganizowane wraz z partnerami i udziałowcami Projektu Kenijskiego - Unią Europejską, USA, Norwegią, organizacjami międzynarodowymi - Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), ONZ, Interpol - oraz partnerami polskimi m.in. Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Izbą Przemysłu Chemicznego.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8