Boryszew przejmuje Tensho Poland Corporation

Boryszew przejmuje Tensho Poland Corporation
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, spółka Boryszew SA zawarła w dn. 17 kwietnia warunkowe umowy nabycia udziałów spółki Tensho Poland Corporation od udziałowców - Tensho Electric Industries, Mitsui & Co. Limited, Mitsui & Co. Deutschland oraz Sanko Corp.

Łącznie kosztem 1,6 mln euro Boryszew nabył 136 tys. udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 68 mln zł, co stanowi 80 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Ponadto Grupa Boryszew przejęła od dotychczasowych udziałowców zadłużenie odsetkowe TPC o wartości 9 mln euro w zamian za posiadane przez Boryszew akcje własne. W wyniku tej transakcji dotychczasowi wierzyciele TPC staną się akcjonariuszami Boryszew SA posiadającymi łącznie około 3,8 proc. akcji spółki.

TPC jest właścicielem zakładu zlokalizowanego na działce o działki powierzchni 6,5 ha zabudowanej budynkami o powierzchni użytkowej 13,6 tys. m kw., położonego w podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podtoruńskim Ostaszewie. Zakład wyposażony jest m.in. w 17 wysokiej jakości maszyn wtryskowych oraz w pełni wyposażone linie lakiernicze. Średnie zatrudnienie w ostatnich trzech latach wynosiło około 200 pracowników, średnie obroty w tym samym okresie to około 60 mln zł.

Przedmiotem działalności TPC jest produkcja wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym elementów dla przemysłu telewizyjnego (detale zewnętrzne, jak i detale montażowe wewnętrzne), plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego, opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne. Boryszew zamierza kontynuować i rozwijać działalność TPC.

Umowa warunkowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających dotyczących m.in. zgody UOKiK na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad TPC przez Boryszew.

Czytaj więcej: Przejęcia 183