Brak dowodów na rakotwórcze działanie styrenu

Brak dowodów na rakotwórcze działanie styrenu
Badania nad 16 tysiącami robotników wystawionych na działanie styrenu w miejscu pracy nie dostarczyły dowodów na związek między ekspozycją na substancję a występowaniem nowotworów.

Studium na ten temat ukazało się najnowszym wydaniu amerykańskiego magazynu "Epidemiology". Sponsor artykułu, Styrene Information and Research Center, zapewnia, że w żaden sposób nie ingerował w wyniki badań.

Autorzy artykułu przeanalizowali śmiertelność w związku z wielkością, czasem trwania i nasileniem ekspozycji na styren, bazując na 60 latach badań.

To drugie w tym roku doniesienie na temat braku związku między kontaktem ze styrenem a zachorowalnością na raka. Poprzedni artykuł, także zlecony przez SIRC, opierał się na analizie istniejących wcześniej studiów nad styrenem.

Od czerwca 2011 roku SIRC walczy o wykreślenie styrenu z listy potencjalnie kancerogennych związków opublikowanych w raporcie National Toxicology Program. Według SIRC orzeczenie NTP zostało wydane na podstawie błędnej analizy danych. Bazując na tych samych danych, Unia Europejska nie zdecydowała się na zaliczenie styrenu do substancji rakotwórczych.