Branża chemiczna UE w pierwszych miesiącach roku

Branża chemiczna UE w pierwszych miesiącach roku
Raport opublikowany przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego Cefic ukazuje trendy w przemyśle chemicznym w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2013 roku. Dane opublikowane w dokumencie wskazują, iż w okresie styczeń-maj bieżącego roku produkcja branży chemicznej była o 2,1 proc. niższa niż w tym samym okresie 2012 roku. Miesięczna produkcja w maju br. spadła o 1,1 proc. w porównaniu do maja ub.r.

Przyczyną niższej produkcji chemikaliów w maju był spadek produkcji petrochemicznej w tym miesiącu o 3,7 proc. Sektor polimerów oraz podstawowych substancji nieorganicznych odnotował spadek o 0,5 proc. w stosunku do maja 2012 roku, produkcja specjalistycznych substancji chemicznych spadła o 1,6 proc., wzrost natomiast odnotowała branża chemii gospodarczej - o 1,6 proc. w stosunku do maja ub.r. Mimo spadku produkcji w ujęciu rok do roku, w maju br. odnotowano wzrost produkcji o 2,7 proc. w stosunku do kwietnia br.

Sprzedaż w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. była o 3,3 proc. niższa niż w roku poprzednim i pozostała o 2,7 proc. niższa w porównaniu do szczytu odnotowanego w III kw. 2008 roku. Sprzedaż w kwietniu była o 4,3 proc. niższa w porównaniu z kwietniem 2012 roku.

Ceny chemikaliów w Europie spadły w maju o 1,8 proc. w stosunku do cen sprzed roku, czego powodem był spadek sen petrochemikaliów, niższych o 6,5 proc. w stosunku do cen z maja 2012 roku. Ogółem ceny były jednak w okresie styczeń-maj 2013 wyższe o 0,3 proc. niż w pierwszych miesiącach roku ubiegłego.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2013 roku powiększyła się nadwyżka w sprzedaży chemikaliów wyprodukowanych w UE, osiągając poziom 16,9 mld euro - o 1,9 mld euro więcej niż przed rokiem. Pozytywny bilans handlowy w tym czasie był efektem nadwyżki w handlu z europejskimi krajami spoza UE - nadwyżka wyniosła tu 5,3 mld euro, o 900 mln więcej niż przed rokiem. Dla regionu azjatyckiego bez Chin i Japonii wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,5 mld i 700 mln euro. W stosunku do krajów NAFTA nadwyżka wyniosła 3,6 mld euro, o 100 mln więcej niż przed rokiem. Nadwyżka w handlu z Chinami spadła w tym okresie z 600 mln euro do 400 mln euro.

Ustalany przez Cefic wskaźnik zaufania europejskiej branży chemicznej (CCI) w czerwcu br. wzrósł znacząco w porównaniu do maja. Na jego wzrost pozytywnie wpłynęły przewidywania dotyczące wzrostu produkcji. Póki co, wzrost CCI nie przełożył się jednak na wzrost zamówień, a poziom zaufania wciąż pozostaje poniżej średniej długoterminowej.

Czytaj więcej: Analiza 230 Chemikalia 188